COR10450

Triple Cube

Triple Cube vil bringe WOW-faktoren til enhver lekeplass. Med en høyde på syv meter vil barn klatre og utforske trippelkuben så snart de ser den. De firkantede rammene med sirkulære åpninger er grunnleggende lekeformer som har fantastisk lekeappell. Aktiviteter på flere nivåer vil øke lekevarigheten og få barn til å komme tilbake igjen og igjen. Ved å klatre mellom nivåene i de varierte taunettene trener barnet krysskoordinasjon, kroppsforståelse og romforståelse og hjelper til med å utvikle viktige livsferdigheter som å håndtere plass. De bygger selvtillit, som støtter troen og evnen til å skape sosiale relasjoner. Sidepanelene tilbyr lekemuligheter på bakkenivå som stimulerer kognisjon. De imponerende kubene vil skille seg ut i parken og signalisere "Let`s Play!".