Autor: Dorthe Thorup-Kjærulff, Go Green Director at KOMPAN

Ślad środowiskowy placów zabaw

Słupek na plac zabaw wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu odpadów konsumenckich
Place zabaw są integralną częścią miejskich krajobrazów i lokalnych społeczności na całym świecie. Jednak w czasach, gdy skutki zmian klimatycznych stają się coraz bardziej widoczne, konieczne jest rozważenie, w jaki sposób place zabaw wpływają na naszą planetę. Jak wyjaśnia nasz ekspert w tym artykule, jeden z etapów cyklu życia placu zabaw w szczególności odpowiada za większość śladu środowiskowego.

Więcej niż tylko miejsce do zabawy dla dzieci

Place zabaw to coś więcej niż tylko miejsce, w którym dzieci mogą się bawić, uczyć i rozwijać swoje umiejętności. Za huśtawkami i zjeżdżalniami kryje się rzeczywistość, w której place zabaw mają głęboki wpływ na środowisko. Od momentu wydobycia surowców do czasu, gdy sprzęt do zabawy musi zostać wyrzucony, każdy etap cyklu życia placu zabaw stanowi potencjalne wyzwanie dla naszego środowiska.

- Zauważyliśmy, że podąrzanie za klasycznym modelem biznesowym, w którym surowce pozyskiwane są w celu jednokrotnego użytku a następnie utylizacji, zaprzecza idei zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa - mówi Dorthe Thorup-Kjærulff, Dyrektor projektu Go Green w KOMPAN. Dorthe kieruje zespołem, który bada wpływ placów zabaw firmy na zmiany klimatyczne oraz środowisko.

- Aby dokonać fundamentalnych zmian, należy przyjrzeć się całemu cyklowi życia produktów. Nie wystarczy wybrać tych części łańcucha wartości, w których osiągamy najlepsze wyniki. Od samego początku zdecydowaliśmy się na pełne i przejrzyste przedstawienie wpływu naszej działalności na klimat - wyjaśnia.

"Aby dokonać fundamentalnych zmian, należy przyjrzeć się całemu cyklowi życia produktów."

Dorthe Thorup-Kjærulff, Go Green Director at KOMPAN

Ujawniamy przyczyny zanieczyszczenia środowiska

KOMPAN wybrał program Greenhouse Gas Protocol (GHG), aby przeanalizować wpływ firmy na globalne ocieplenie. Protokół GHG pomaga organizacjom skoncentrować swoje wysiłki na obszarach, w których mogą mieć największy wpływ na zmniejszenie śladu węglowego. Protokół dzieli emisje na trzy "zakresy":

Zakres 1: Skupia się na bezpośrednich emisjach pochodzących z posiadanych lub kontrolowanych źródeł, takich jak paliwa spalane w pojazdach firmowych lub piecach.

Zakres 2: Obejmuje pośrednie emisje związane z wytwarzaniem zakupionej energii, takiej jak energia elektryczna lub ogrzewanie, które firma nabywa i wykorzystuje.

Zakres 3: Opisuje wszystkie inne pośrednie emisje, które występują w łańcuchu wartości firmy, w tym zarówno emisje wyższego, jak i niższego szczebla. Może to obejmować wszystko, od produkcji zakupionych materiałów, po usuwanie odpadów, dojazdy pracowników oraz korzystanie ze sprzedanych produktów i usług.

Dziewczynka pomagająca innej dziewczynce wspiąć się na konstrukcję wspinaczkową na placu zabaw

Wnioski

Po przeanalizowaniu wszystkich emisji nie było już wątpliwości, skąd bierze się ślad środowiskowy placu zabaw:

- Około 80 procent naszych emisji gazów cieplarnianych wynika z wykorzystania surowców w zakresie nr 3 - mówi Dorthe Thorup-Kjærulff. Innymi słowy, lwia część śladu klimatycznego placu zabaw jest związana z wydobyciem i przetwarzaniem pierwotnych surowców do produkcji materiałów takich jak: stal, aluminium i plastik.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Pobierz Green Magazine
"Lwia część śladu klimatycznego placu zabaw jest związana z wydobyciem i przetwarzaniem pierwotnych surowców do produkcji materiałów takich jak: stal, aluminium i plastik.

Dorthe Thorup-Kjærulff, Go Green Director at KOMPAN

Surowce z jasnymi korzyściami

Istnieją słuszne powody, dla których konstrukcja nowoczesnych placów zabaw w tak dużym stopniu opiera się na stali, aluminium i plastiku. Surowce te zdominowały place zabaw na całym świecie przynosząc korzyści, których nie mieli ich produktowi poprzednicy:

- Przed stalą i plastikiem place zabaw były często wykonane ze sklejki: materiału, który musi być malowany i lakierowany, aby był trwały - wyjaśnia Dorthe Thorup-Kjærulff. Natomiast stal, aluminium i plastik są niezwykle trwałe i wymagają niewielkiej konserwacji lub nie wymagają jej wcale. Materiały te mają również dodatkowe zalety w zakresie bezpieczeństwa ze względu na ich wytrzymałość i trwałość.

Podsumowując, istnieje bardzo długa lista wymagań dla każdego nowego i bardziej ekologicznego materiału, który mógłby zostać wykorzystany przy budowie placów zabaw, jako że zarówno stal, aluminium, jak i plastik mają wiele zalet przy tworzeniu trwałych doświadczeń na placach zabaw. Na szczęście, na horyzoncie pojawia się nadzieja. Innowacje w zakresie bardziej zrównoważonych projektów i materiałów w coraz większym stopniu kształtują projekty i wykonanie placów zabaw przyszłości.

"Innowacje w zakresie bardziej zrównoważonych projektów i materiałów w coraz większym stopniu kształtują projekty i wykonanie placów zabaw przyszłości."

Ślad środowiskowy placów zabaw - długotrwałe rozwiązania

Pomimo skali wyzwania, KOMPAN stale skupia się nad opracowywaniem materiałów o zmniejszonym śladzie węglowym.

Jednak budując bardziej ekologiczny plac zabaw, nie wystarczy wziąć pod uwagę samych materiałów. Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę, ile materiału jest potrzebne i jak wpływa to na żywotność placu zabaw:

- Oczywiste jest, że im mniej materiału się zużywa, tym mniej CO2 się emituje. Ale mniejsza ilość materiału prowadzi również do bardziej delikatnych konstrukcji, mówi Dorthe Thorup-Kjærulff i dodaje, że KOMPAN zawsze dokładnie testuje każdy nowy materiał i rozwiązanie na plac zabaw.

Dorthe zwraca również uwagę na inną kwestię podczas opracowywania bardziej ekologicznych materiałów zastępczych. Materiały powinny być łatwe w demontażu i ponownym użyciu, gdy plac zabaw osiągnie koniec cyklu produktu.

- Nasz plastik z recyklingu można łatwo oddzielić i zdemontować, co ułatwia sortowanie, utylizację i recykling - wyjaśnia. Podkreśla również, że tworzywo sztuczne niemal nie wymaga konserwacji.

Chłopiec w czerwonym ubraniu patrzący przez lornetkę na placu zabaw

Transparentność firmy to podstawa

Wybierając bardziej ekologiczne w produkcji place zabaw, ważne jest, aby znać wpływ wyposażenia placu na klimat.

Od 2021 roku KOMPAN umożliwia otrzymanie dokumentacji dotyczącej pełnego śladu węglowego standardowego produktu wraz z CO2e/kg i procentową zawartością materiałów pocgodzących z recyklingu użytych do budowy placu zabaw, tak aby ułatwić porównanie z innymi produktami dostępnymi na rynku.

Informacje te są dostępne w standardowych kartach produktów KOMPAN, które zawierają całkowite zużycie CO2e. Metoda obliczeniowa została zatwierdzona przez Bureau Veritas.

- Transparentność firmy oraz dostęp do wymiernych danych są kluczowe w dokonywaniu bardziej zrównoważonych wyborów i wierzę, że stanie się to standardem w branży i będzie ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji dotyczących zrównoważonego rozwoju środowiska w przyszłości - podsumowuje Dorthe Thorup-Kjærulff, Go Green Director w KOMPAN.

Pytania i odpowiedzi dotyczące śladu węglowego

Co oznacza CO2e?

Ekwiwalent dwutlenku węgla" lub "CO2e" to termin opisujący różne gazy cieplarniane we wspólnej jednostce. Dla dowolnej ilości i rodzaju gazu cieplarnianego, CO2e oznacza ilość CO2, która miałaby równoważny wpływ na globalne ocieplenie.

Co oznacza jednostka CO2e?

Ekwiwalent dwutlenku węgla lub CO2e oznacza liczbę ton metrycznych emisji CO2 o takim samym współczynniku ocieplenia globalnego jak jedna tona metryczna innego gazu cieplarnianego. Jest on obliczany przy użyciu równania A-1 w 40 CFR część 98.

Jak obliczana jest emisja dwutlenku węgla przez nasze produkty?

Obliczenia i dane CO2e wykorzystują zasady wpływu śladu węglowego zgodnie z protokołem GHG (Greenhouse Gas Protocol), zakres 3, od kołyski do bramy w odniesieniu do wszystkich poszczególnych komponentów w kategorii produktu. Emisje z zakresu 3 obejmują źródła emisji w łańcuchu wartości wyższego i niższego szczebla. Ogólne ramy zastosowane dla tych czynników to Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD), która określa ilościowo "informacje środowiskowe na temat cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). Jest to zgodne ze strukturą i stosuje podejście oceny cyklu życia do całego etapu produktu, od surowca po produkcję (A1-A3).

Czym jest protokół gazów cieplarnianych (GHG)?

Protokół GHG ustanawia kompleksowe globalne znormalizowane ramy pomiaru i zarządzania emisjami gazów cieplarnianych (GHG) z działalności sektora prywatnego i publicznego, łańcuchów wartości i działań łagodzących.

Czym są emisje gazów cieplarnianych?

Gazy cieplarniane zatrzymują ciepło (promieniowanie długofalowe) w atmosferze, utrzymując powierzchnię Ziemi cieplejszą niż byłaby, gdyby ich nie było. Gazy te są podstawową przyczyną efektu cieplarnianego, który powoduje globalne ocieplenie, a w konsekwencji zmiany klimatu.

Co oznacza kg CO2e / kg?

Używamy całkowitego CO2e dla produktu, dzielimy go przez całkowitą wagę produktu, a następnie otrzymujemy zależność między wagą a CO2e. Mając tę wartość, można porównywać produkty o różnych rozmiarach i objętościach.

Nowy | Magazyn online

Projektowanie bardziej ekologicznych placów zabaw

Zapraszamy do dyskusji na temat zmieniającego się krajobrazu placów zabaw - istotnego aspektu dzieciństwa, który obecnie zwraca się w kierunku odpowiedzialnych materiałów i praktyk.

W tym magazynie zagłębimy się w specyfikę tych materiałów, badając korzyści, jakie wnoszą one do projektowania placów zabaw i ich pozytywny wpływ na ogólny ślad środowiskowy tych przestrzeni.

Pobierz nasz magazyn

Zarejestruj się i poznaj nasz nowy Zielony Magazyn

Bądź na bieżąco z nowościami, inspiracjami i ofertami prosto do swojej skrzynki odbiorczej.

Eksploruj, ucz się, projektuj: Ekologiczne place zabaw

Przeczytaj i dowiedz się więcej o naszym podejściu do pracy z materiałami pochodzącymi z recyklingu w elementach placów zabaw.
Zbliżenie słupka placu zabaw wykonanego z materiałów pochodzących z recyklingu

Ślad Środowiskowy Placu Zabaw

Place zabaw, integralna część rozwoju dzieci, często pozostawiają znaczący ślad środowiskowy, od wydobycia surowców po utylizację. Dyrektor KOMPAN Go Green, Dorthe Thorup-Kjærulff, rzuca światło na zaangażowanie KOMPAN w przejrzystość.

Dziewczyna trzymająca starą koszulkę znalezioną na plaży

Jak Przetworzone Odpady Dostarczją Nowej Jakości Zabawy

KOMPAN przyznaje, że około 80% emisji dwutlenku węgla pochodzi z wykorzystywanych surowców. Firma aktywnie poszukuje sposobów na zmniejszenie swojego wpływu na środowisko. Dowiedz się więcej o kluczowych inicjatywach firmy.

Dziewczynki bawiące się na dużej konstrukcji wspinaczkowej na placu zabaw

Projektowanie Placów Zabaw: Nowe Spojrzenie Na Place Przyjazne Dla Środowiska

Architekt Alexander Sundberg zapewnia, że słupki i plastikowe alternatywy TexMade™, opracowane z odpadów tekstylnych i poużytkowych, konkurują ze stalą i plastikiem pod względem trwałości. Rozwiązania dla placów zabaw mogą być tak kolorowe, jak tylko dusza zapragnie - ale przy znacznie zmniejszonym śladzie węglowym.

Dziewczynka wyglądająca przez okno w bocznym panelu konstrukcji placu zabaw

Zielone Place Zabaw: Gdzie Wytrzymałość Idzie w Parze z Bezpieczeństwem

Słupki do placów zabaw TexMade™ firmy KOMPAN, wykonane w całości z odpadów tekstylnych, udowadniają swoją trwałość w ekstremalnych testach. Jacob Harder, inżynier KOMPAN, podkreśla konieczność znalezienia alternatywy dla tradycyjnych materiałów, takich jak stal i plastik.

grupa dzieci siedzących na konstrukcji wspinaczkowej na placu zabaw

Place zabaw z udokumentowanymi korzyściami ekologicznymi

Poruszanie się po korporacyjnych roszczeniach dotyczących wpływu na klimat jest coraz bardziej wspomagane przez dane zweryfikowane przez strony trzecie. Tomas Riegels-Jørgensen z Bureau Veritas podkreśla rosnące zapotrzebowanie na zrozumienie działań ESG (Environmental, Social, Governance).