Motywujące place zabaw

Motywujące place zabaw

a young girl balancing and climbing

Motywujące place zabaw dla młodzieży

Według Światowej Organizacji Zdrowia zabawa jest najważniejszą aktywnością fizyczną dla dzieci, w tym także dla młodzieży. Ale czy młodzież jest zmotywowana do takich samych aktywności jak małe dzieci? Ta publikacja doktorska przedstawia naukę dotyczącą tego, gdzie młodzież jest najbardziej aktywna na placu zabaw, w co się bawi i dlaczego korzysta z placów zabaw w taki, a nie inny sposób.

Młodzież na placach zabaw

Podsumowanie badania doktoranckiego

Boy in wheelchair on playground with female carer