Aktywne Życie

Świat się zmienił. Poziom braku aktywności fizycznej spadł, a koszty opieki zdrowotnej poszły w górę!

Ze względu na coraz bardziej siedzący charakter życia codziennego powstają społeczności, w których poziom aktywności fizycznej jest alarmująco niski. W skali globalnej ponad 25% wszystkich dorosłych i ponad 80% nastolatków nie spełnia nawet minimalnych poziomów zalecanej aktywności fizycznej. Cena jest wysoka, a płacą ją wszyscy, zarówno indywidualnie, jak i jako społeczeństwo. Koszty chorób związanych z brakiem aktywności, uzależnienia i spadki produktywności dotykają nas wszystkich. Nie powinniśmy już zadawać sobie pytania CZY musimy działać, ale raczej JAK. ŹRÓDŁA:

McKinsey Global Institute; UN (Organizacja Narodów Zjednoczonych); WHO (Światowa Organizacja Zdrowia)

Fakty na temat zdrowia

  • NIEAKTYWNOŚĆ FIZYCZNA: Należy do 4 wiodących czynników ryzyka globalnej śmiertelności.

  • NADWAGA I OTYŁOŚĆ: 39% światowej populacji boryka się z nadwagą lub otyłością. Oczekuje się, że do 2050 roku odsetek ten wzrośnie do 50%.

  • KOSZT OTYŁOŚCI: jest odpowiednikiem konfliktu zbrojnego lub palenia papierosów.

  • STARZENIE SIĘ: 12% światowej populacji ma ponad 60 lat; do 2050 roku odsetek ten wzrośnie do 22%.

  • URBANIZACJA: 60% rozwiniętego świata żyje w miastach; do 2050 roku liczba ta wzrośnie do 80%.

Aktywne życie

Sprawdź, jak wygląda fitness na świeżym powietrzu w StuyTown

Nasze obszary zainteresowania

Wszystkie Grupy Wiekowe

Innowacyjne Rozwiązania Fitness