Velkommen til Inclusive Talks

Vi utforsker lekens viktige rolle i barns utvikling gjennom en serie videopodcaster.

Bli med oss når vi undersøker nevrodiversitetens verden og den fantastiske effekten sanseintegrering og lek har på barns utvikling.

Temadiskusjon

Jeanette Fich Jespersen og Anita Bundy...

... diskuterer lek og lekenhet hos barn, med fokus på barn med nevrodiversitet. De legger vekt på sanseintegrasjonens rolle i utviklingen og fordelene ved lek, som sosialisering og selvoppdagelse.

De fremhever utfordringene barn med nevrodiversitet møter i lek, som å forstå sosiale signaler og å delta i tumlelek. De diskuterer hvordan bevegelse og sanseopplevelser fremmer kroppsbevissthet og kognitiv vekst.

De understreker viktigheten av inkluderende lekemiljøer som balanserer mellom rolige og aktive områder. Misoppfatninger om nevrodiverse barns spenningsnivå under lek og behovet for strategier for selvregulering blir også tatt opp.

Inkluderende lekemiljøer for barn med autisme vektlegges, og til slutt understrekes behovet for lekemuligheter for alle barn.