PCM113221

Sotalaiva

Teemaleikit ovat entistä mukavampia tässä mahtavassa laivassa. Se on upea leikkiväline, jonka ala- ja yläkansilla on valtavasti leikkiarvoa. Näin kaikki voivat leikkiä yhdessä. Liikuteltavien ja interaktiivisten osien, kuten esimerkiksi kiikareiden, kanuunoiden ja arkun, ansiosta lapset viihtyvät pitkään rooli- ja mielikuvitusleikeissä, mikä tukee heidän sosiaalis-emotionaalista sekä kognitiivista ja luovaa kehitystään. Nämä liikuteltavat osat kehittävät myös lasten hienomotorisia taitoja heidän huomaamattaan, samalla kun he pitävät hauskaa. Muut toiminnot tukevat heidän fyysistä kehitystään, kuten esimerkiksi leikki palomiehentangossa tai liukuminen köysiradalla.