PCM102721

Fregatti

Tämä mahtava rakennelma on jännittävä ja täynnä hauskaa monipuolista leikkitoimintaa, joka kannustaa lapsia leikkimään pitkään. Se rikastuttaa heidän aktiivista ulkoleikkiään ja innostaa esittävään ja tutkivaan leikkiin. Välineessä on vaihtelevasti erilaisia kiipeilymahdollisuuksia, joissa lapset pääsevät käyttämään ristikkäiskoordinaatiota, joka kehittää lukutaidon parantamisen kannalta tärkeää moniaistista havainnointikykyä. Laivateema kannustaa esittävään leikkiin, jonka tiedetään hyvin edistävän kielen kehitystä ja yhteistyötä vaativia leikkejä. Esittävää leikkiä edistävät myös monet maan tasolla ja korotetulla tasolla sijaitsevat kosketeltavat ja liikuteltavat elementit ja leikkipaneelit, jotka kehittävät ajattelutaitoja ja opettavat oman vuoron odottamista. Kannen alla on suuri tila, joka sisältää suppilo- ja numeropaneelin, joiden avulla lapset oppivat ymmärtämään esineiden pysyvyyttä ja jotka harjoittavat esim. laskutaitoa. Liukuminen takaisin maan tasolle on hauskaa ja se tukee myös tasapainoa ja ryhtiä.