NRO4001

Pikku-kilpikonnan kaupunki

Pienen-kilpikonnan kaupunki on kokonainen mielenkiintoinen pikkulasten leikkimaailma, joka houkuttelee pikkulapset leikkimään uudestaan ja uudestaan. Runsaat ja hauskat leikkiominaisuudet houkuttelevat tutkiskelemaan ja tukevat myös useita lapsen kehityksen alueita. KOMPAN Play Institute on tutkinut, että monet kosketeltavat ja siirreltävät yksityiskohdat lisäävät leikin jatkumista. Lisäksi ne tukevat esittävää leikkiä, joka puolestaan tukee pikkulasten kieli- ja viestintätaitoja. Pienen-kilpikonnan kaupungissa taaperot voivat kiertää erilaisia kosketeltavia ja liikuteltavia, teemoitettuja leikkipaneeleja harjoittaen samalla motorisia taitojaan ja lihaksiaan. Pienen-kilpikonna kaupungin mittakaava on muotoiltu täydellisesti pikkulapsille. Taloja yhdistävillä silloilla voi tasapainoilla, pomppia tai ryömiä ja niissä lapsi oppii mitä tarkoittaa, jos on korkeammalla tai matalammalla kuin joku muu tai on jonkun yläpuolella tai alapuolella. Tämä auttaa tilanhahmotuksessa, joka rakentaa matemaattisten taitojen perustan. Ihana liukumäki on sijoitettu sisäänpääsytasanteen lähelle, mikä auttaa erityisesti liikuntarajoitteisia. Pikku-kilpikonnan kaupungin avoimuus auttaa viestintää ja yhteistyötä ystävien kanssa eri puolilta rakennetta sekä sisä- että ulkopuolella. Tämä tukee vuorottelu- ja yhteistyötaitoja. Avoimuuden vuoksi kaikki voivat osallistua leikkiin.