NAT527

Niagara

Niagara houkuttelee kouluikäisiä tutkiskelijoita jännittävillä kiipeilytoiminnoilla. Erilaiset haastavat kiipeilyt verkkojen, tankojen, tikkaiden ja kaltevien lattioiden kautta houkuttelevat lapset leikkimään yhä uudestaan. Erilaiset tavat liikkua ylös ja alas edistävät lasten tasapainoa ja ristikkäiskoordinaatiota sekä kehittävät aistiasentoa: Kalteva, suora, heiluva tai vakaa nousu tarjoaa hauskoja haasteita sekä rohkeille kiipeilijöille että varovaisemmille tutkijoille. Motoristen taitojen harjoittaminen on tärkeää lasten fyysisen luottamuksen ja heidän turvallisuutensa kannalta, esimerkiksi kadulla liikuttaessa. Tasapainoa ja tilanhahmotusta harjoitetaan liukumalla alas kaltevia tankoja pitkin. Nämä taidot ovat välttämättömiä kaikkien muiden fyysisten taitojen kannalta. Niagara on mukava kohtaamispaikka, jossa voi seurustella ystävien kanssa ja suunnitella uusia nousuja.