COR29960

Surfer, optinen

Surfer Optic on uusi aisteja stimuloiva leikkiväline: houkutteleva lasten taukopaikka, joka aiheuttaa visuaalista hämmästystä ja ihmettelyä ja edistää loogista ajattelukykyä. Moiré-efektipaneeleja on kolme ja dikroottisia paneeleja kaksi. Moiré-paneelit kiehtovat kuvioillaan. Ensisilmäyksellä ne näyttävät tietynlaisilta, mutta kun niitä katsoo tarkemmin, kuvio muuttuu. Lapset kertovat kiinnostuneensa syistä, miksi kuviot käyttäytyvät eri tavalla ja miksi kaikki eivät näe kuvioita. Näin lapset oppivat keskustelemaan, selittämään ja auttamaan toisiaan, mikä edistää koulussa tarvittavia yhteistyö- ja tiimityöskentelytaitoja. Dikroottisten paneeleiden vaihtuvat värit kiehtovat lapsia. Värit muuttuvat ympäristön valaistuksen mukaan. Sateenkaaren värit heittävät värikkäitä varjoja maahan ja valaisevat lasten kasvoja. Surferin optiikkapaneelit saavat lapset ihmettelemään, ajattelemaan ja etsimään selityksiä havaitsemilleen ilmiöille.