white paper

Legeværdi - påvirkningen af legepladsudstyr

Hvordan legeredskaber kan påvirke børn

KOMPAN Play Institutes forskning viser, at legepladsudstyr har en positiv påvirkning på børnehavebørns udvikling. Vigtige udviklingsområder som social udvikling, kognitiv udvikling og sprogudvikling er ikke det, man sædvanligvis kigger på, når det handler om legepladsforskning. Derfor begyndte KOMPAN Play Institute at undersøge, i hvor stor udstrækning legestrukturer med en lang række aktivitetspaneler påvirker disse vigtige udviklingsområder. Legepaneler giver ekstra legeværdi og kan bruges til at fremme udviklingen af børns sociale, emotionelle og kognitive udvikling.

Læs KOMPAN Play Institutes resultater for at blive klogere på, hvilket legepladsudstyr som uddannelsesinstitutioner og parkplanlæggere skal investere i for at ramme deres brugergrupper og hvorfor.

white paper

Legeværdi - påvirkningen af legepladsudstyr

Download White Paper
Definitioner af kognitiv legeadfærd

Definitioner af kognitiv legeadfærd

  • Funktionel leg: Leg som lægger vægt på at få glæde af den fysiske fornemmelse, som en bestemt aktivitet giver, f.eks. når man rutsjer

  • Konstruktiv leg: Manipulering af objekter for at skabe noget, f.eks. når man bygger med Lego

  • Udforskende leg: Fokuseret undersøgelse af et objekt, f.eks. undersøger sten på jorden

  • Dramatisk leg: Symbolsk, rollespil, f.eks. leger læge

  • Leg: Lege der giver mulighed for at reagere, f.eks. gemmeleg