White paper

Lighed i leg – Undersøgelse af legepladsanvendelse hos børn med handicap

Undersøgelse viser at børn med handicap har mindre end halvt så stor chance for at få adgang til legepladser end børn uden handicap.

Når børn med eller uden handicap leger med hinanden, understøttes udviklingsområder som tolerance, empati og at være selvhjulpen i begge brugergrupper. Denne undersøgelse fra KOMPAN Play Institute viser, at 71 % af kørestolsbrugere synes, at deres nærmeste legeplads er utilgængelig. Den peger også på, hvilke aktiviteter børnene foretrækker.

Legepladser er velkendte for effektivt at motivere børn til at være fysisk aktive på en sjov måde. For at dette virkelig kan gøre sig gældende for børn både med og uden handicap, skal legepladser være lige tilgængelige og interessante for begge grupper.

white paper

Lighed i leg – Undersøgelse af legepladsanvendelse hos børn med handicap

4 Overvejelser

4 overvejelser for ligehed i leg

  1. For at øge brugsfrekvensen bør lokale legepladser være tilgængelige.

  2. Legepladser bør generelt have tilgængelige overflader. Dette hjælper desuden omsorgspersoner, venner eller bedsteforældre med bevægelseshandicap, som bringer børn til legepladsen

  3. Legepladser bør have tilgængelige legepladsredskaber, der er anvendelige for børn med handicap. En undersøgelse fra KOMPAN Play Institute viser, at dette betyder aktiviteter på jorden.

  4. De mange forskellige legeaktiviteter og generelle aktiviteter for hele familien gør legepladser yderligere attraktive at besøge og bruge.

Webinarer og white papers om leg