Vi har branchens bedste garanti

Garanti

Garanti

Livstidsgaranti*

 • Varmgalvaniserede dele

 • Dele i rustfrit stål

 • EcoCore™ og andre HDPE-paneler

* KOMPANs LIVSTIDSGARANTI gælder i hele redskabets levetid, indtil det afmonteres og/eller tages ud af drift. Ud over denne garanti gælder også KOMPANs almindelige vilkår og leveringsbetingelser.

15 års garanti

 • Dele i robinietræ

 • Dele i højtrykslaminat (HPL)

 • Dele i aluminium

10 års garanti

 • TexMade™-stolper

 • Galvaniserede stolper med malet overflade

 • Malet overflade på galvaniseret stål eller aluminium

 • Rutsjebaner i rustfrit stål

 • Elektrogalvaniserede metaldele

 • Støbte PP-platforme

 • Massive plastdele

 • Hule plastdele

 • Gennemsigtige dele i polycarbonat

 • Reb- og netkonstruktioner

 • Sibirisk lærk, fyrretræ og andre træsorter

 • Dele i træ-plast komposit (WPC)

5 års garanti

 • Overfladebehandlet krydsfiner

 • Fjedre og kuglelejer

 • Grafisk print på gennemsigtige polycarbonatpaneler

 • Dele i beton

 • FLEXOTOP™ ECO-faldunderlag med nyt EPDM-toplag

 • Forbindelseskugler til Galaxy

2 års garanti

 • Bevægelige plast- og metaldele

 • Gummimembraner

 • Skærme og elektroniske dele

 • FLEXOTOP™ ECOfaldunderlag med genanvendt EPDM-toplag

 • Solafskærmnings- & solsejlløsninger

 • Nylonnet

 • Reservedele

Vi har branchens bedste garanti

Garantidækning

Denne garanti gælder for KOMPANs produkter i de garantiperioder, som er angivet for hver produkttype ovenfor, og med de begrænsninger, som fremgår af garantien. Garantiperioden gælder fra den dato, hvor den første kunde købte produktet. Garantien dækker kun fejl og mangler ved materialer, produktionsfejl og fejl i den strukturelle integritet, der er forårsaget af fejl og mangler ved design, materialer eller fremstilling. KOMPANs ansvar i henhold til garantien er begrænset til reparation eller udskiftning af defekte produkter, uden beregning, efter KOMPANs eget skøn.

Korrekt installation og vedligeholdelse

Garantien dækker kun, hvis KOMPANs redskaber er blevet installeret i overensstemmelse med KOMPANs instruktioner og er blevet vedligeholdt korrekt i henhold til KOMPANs vedligeholdelsesvejledning. Der skal medsendes fuld dokumentation for korrekt installation og vedligeholdelse ved alle reklamationer.

Garantien omfatter ikke

Garantien dækker ikke skader forårsaget af uheld, forkert vedligeholdelse, uagtsomhed, almindeligt slid og ælde, overfladekorrosion på metaldele, misfarvede overflader og andre kosmetiske skader eller fejl på grund af forkert brug eller hærværk. Naturlige forandringer i træ over tid betragtes som kosmetiske skader og dækkes ikke.

I nærheden af vand

Produkter, der er installeret, så de er i direkte kontakt med klor- eller saltvand (f.eks. i et badeland), eller produkter, der er installeret inden for 200 meter fra kysten, er ikke dækket af KOMPANs garanti, for så vidt angår fejl og mangler forårsaget af korrosion. Specialfremstillede redskaber (indkøbt via afdelingen for skræddersyede redskaber), forudsat at de er blevet opgraderet til korrosionsklasse C4 før levering, der er installeret inden for 200 meter fra kysten (og ikke i direkte kontakt med saltvand/saltvandssprøjt eller klorholdigt vand (f.eks. vandlande)) er, i henhold til den gældende garantiperiode for hver redskabstype, der er angivet i den generelle garanti, kun dækket mod konstruktionsfejl forårsaget af korrosion (med undtagelse af bevægelige dele) og under ingen omstændigheder i mere end 10 år.

Redskaber og serviceydelser fra tredjepart

KOMPAN leverer ikke-KOMPAN brandede produkter og installationsydelser, som udføres af autoriserede tredjepartsleverandører. Denne generelle KOMPAN garanti gælder ikke for sådanne ikke-KOMPAN brandede produkter og installationsydelser, som kan være dækket af selvstændige garantier. KOMPAN vil videregive oplysninger om sådanne garantier, hvor det er muligt.

Fragt og opmagasinering

Global transport og logistik arrangeret af en speditør, der er udpeget af KOMPAN. Redskaber/genstande må ikke opbevares udendørs, mens de afventer installation, og skal altid holdes tørre.

Læs online & bestil et eksemplar

Gå på opdagelse i vores kataloger