Børnenes udvikling og leg

Udviklingsfaktoren

Leg og udvikling hænger sammen. Leg er en af syv emotionelle systemer i den menneskelige hjerne og på niveau med andre menneskelige emotionelle instinkter såsom glæde, frygt eller kærlighed.

Børns fysiske, social-emotionelle, kognitive og kreative udvikling bliver ikke kun påvirket af leg - det udvikles gennem leg. Forskning viser, at leg ikke kun er sjovt. Det er også grundlæggende i udviklingen af børn. KOMPAN Play Institute forsker konstant i nye muligheder for at øge legeværdien på legepladser og for at støtte udviklingen af børn gennem leg.

Leg på legepladser og udvikling af børn stammer fra fysisk leg. Men motivationen til at lege og gode legepladser bygger også på rolleleg, dramatisk leg, undersøgende sand- og vandleg og meget mere.

Forskellige aldersgrupper har forskellige og specifikke præferencer og behov. KOMPAN Play Institute har et stort fokus på dette og anerkender vigtigheden af alderssvarende redskaber og legepladsløsninger.

Udendørs leg - nøglen til mere fysisk aktivitet i børnehaven

Dette studie viser, at børn i daginstitutioner der tilbringer størstedelen af tiden udendørs på en velindrettet legeplads, har et fysisk aktivitetsniveau som ligger 35% over gennemsnittet.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler, at alle børn og unge bør deltage i moderat til anstrengende fysisk aktivitet i minimum 60 minutter om dagen. Dette studie har til formål at undersøge niveauet for fysisk aktivitet blandt 3-6 årige i daginstitutioner

For at have positiv indflydelse og forbedre det fysiske aktivitetsniveau hos børnehaver, er fri udendørs leg i velindrettede legeområder optimalt.

Se white paper

Video: Sådan bidrager leg til børnenes udvikling

Børnenes udvikling og leg

Forbrænding af energi på en KOMPAN legeplads til skolebørn

KOMPAN Play Institutes forskning viser, at børn forbrænder to tredjedele af de anbefalede 150 kalorier i løbet af 30 minutters fri leg på legepladsen.

The Surgeon Generals rapport om fysisk aktivitet og sundhed indikerer, at alle skal forbrænde 150 kalorier om dagen for at opretholde en sund balance mellem mængden af knogler, muskler, og fedtvæv. Denne energibalance er desværre skæv for mange børn.

Derfor forsøgte KOMPAN Play Institute og Syddansk Universitet at undersøge, hvor mange kalorier børn i skolealderen forbrænder, når de deltager i fri leg på KOMPANs legeredskaber. Undersøgelsen viser, at børn i 3. klasse forbrænder mere end 150 kalorier ved 30 minutters leg på legepladsen.

Legeværdi - betydningen af legepladsudstyr

Forskning fra KOMPAN Play Institute viser, at legepladsudstyr har en positiv indvirkning på børnenes udvikling i institutionerne.

Det er vigtige udviklingsområder såsom social, kognitiv og sproglig udvikling der ikke er det sædvanlige fokus i legepladsforskning. Derfor begyndte KOMPAN Play Institute at undersøge, i hvilken udstrækning legeredskaber med en lang række aktivitetspaneler påvirker disse vigtige udviklingsområder.

Legepaneler giver ekstra legeværdi og kan bruges til at fremme udviklingen af børns social-emotionelle og kognitive kompetencer. Læs resultaterne fra KOMPAN Play Institute og læs mere om, hvilken slags legepladsudstyr pædagoger, undervisere og byrumsudviklere bør have fokus på.

Vores kompetencer

Legepladsdesign

inclusive play reference image

Inkluderende leg