White paper

Leg for alle - Universelt design til inkluderende legepladser

two boys playing with inclusive music play panel

Inkluderende legepladser indbyder alle til leg

Denne publikation viser KOMPAN Play Institutes anbefalinger til universelle og inkluderende legepladser, der er baseret på inspirerende eksempler på universelle legepladser, vellykket design af universelle legeredskaber og instituttets seneste forskning og brugerobservation om inkluderende leg.

Universelt design og inkluderende legepladser er helt grundlæggende i KOMPANs DNA. KOMPAN Play Institute har siden begyndelsen af 1990'erne beskæftiget sig med at teste og udvikle legeaktiviteter til alle børn - inklusiv dem, der har et handicap. 

En inkluderende legeplads er tilgængelig og kan nydes af alle børn med og uden handicap.

White paper

Leg for alle - Universelt design til inkluderende legepladser

Download White Paper
Universelle designs til legepladser

6 universelle designs til legepladser

  1. Tilgængelig, inkluderende infrastruktur

  2. Adgang til relevante aktiviteter på jorden-niveau

  3. Adgang til relevante aktiviteter på højt niveau

  4. Støtter spændende og udfordrende leg

  5. Støtter social interaktion

  6. Variation i legeaktiviteter