Aktivní život

Svět se změnil. Míra fyzické neaktivity klesla a náklady na zdravotní péči vzrostly!

Stále více sedavý charakter každodenního života vytváří komunity, které mají znepokojivě nízkou úroveň fyzické aktivity. Celosvětově více než 25 % všech dospělých a více než 80 % dospívajících nedosahuje ani minimální doporučené úrovně fyzické aktivity. Cena je vysoká a platí za ni všichni, jak jednotlivci, tak celá společnost. Náklady na nemoci související s nečinností, závislostí a ztrátou produktivity dopadají na nás všechny. Neměli bychom se již ptát, zda je třeba jednat, ale spíše JAK.

ZDROJE: McKinsey Global Institute; OSN (Organizace spojených národů); WHO (Světová zdravotnická organizace)

Fakta o zdraví

  • FYZICKÁ NEAKTIVITA: patří mezi 4 hlavní rizikové faktory celosvětové úmrtnosti.

  • NADVÁHA A OBEZITA: 39 % světové populace trpí nadváhou nebo obezitou. Očekává se, že do roku 2050 se tento podíl zvýší na 50 %.

  • NÁKLADY OBEZITY: Jsou srovnatelné s ozbrojenými konflikty nebo kouřením.

  • STÁŘÍ: 12 % světové populace je starší 60 let; do roku 2050 se tento podíl zvýší na 22 %.

  • URBANIZACE: 60 % obyvatel vyspělého světa žije ve městech; do roku 2050 se tento podíl zvýší na 80 %.

Aktivní život

Podívejte se, jak venkovní fitness centrum vylepšilo StuyTown

Oblasti našeho zájmu

Venkovní fitness pro uživatele všech věkových kategorií

Inovativní fitness řešení