PCM400721

Hrádek Castello

Hrádek nabízí úžasné herní zážitky, které můžete znovu a znovu prozkoumávat. Castello inspiruje k fyzickým, sociálním a dramatickým hrám. Různorodé vstupy pro lezce stimulují křížovou koordinaci. Mosty svým nakloněným nebo zakřiveným tvarem přispívají k tréninku jemné rovnováhy. Rovnováha je základem pro všechny ostatní motorické dovednosti a má zásadní význam pro sebevědomí dětí. Tunel představuje vzrušující zážitek při prolézání. Hasičská tyč je pro odvážlivce a rychlé klouzání dolů trénuje prostorové vnímání, které dětem pomůže bezpečně se orientovat ve světě. Bohaté hrací panely na úrovni země inspirují k dramatické tvorbě, která zase podněcuje rozvoj řeči.