NRO613

Herní panel 2 - Music

Tento herní panel nesmírně přitahuje děti svými barvitými kombinacemi rytmu, zvuků a tónů. Děti se budou vracet znovu a znovu, aby byly součástí kreativní hry, samostatně nebo s přáteli a učiteli. Rytmické roury nabízejí smyslové variace s výsledkem tónového zvuku. Děti trénují koordinaci rukou a očí, která je zásadní pro kontrolu pohybu a např. rukopisu. Černé gumové klapky mohou být pohozeny nebo tlouci o trubky, čímž se vytvoří melodie. To trénuje logické i kreativní myšlení a vyzývá ke spolupráci a společenské hře. Panel s bicími nástroji je obrovskou pozvánkou pro děti: Bicí lze hrát samostatně nebo společně a je tam také dostatek prostoru pro mnoho uživatelů, aby se mohli scházet kolem. Tímto se podporuje sociální interakce a spolutvoření při bubnování a zpěvu. Také se stimuluje poznávání a kreativita, protože děti vytvářejí pravidla a rytmy společně nebo individuálně.