NRO610

Tabule Play & Learn

Tabule Robinia Play & Learn je skvělou atrakcí pro kreativitu, pro kterou se děti znovu a znovu vracejí. Vybízí k dramatické hře dětí, např. hraní si na školu. Stimuluje také kreativitu v kreslení. Díky dvěma stranám tabule mohou kreslit větší skupiny, např. ve venkovní třídě. Bohatost v hmatových detailech s počítadlem, hodinami, zvonem a tabuli s čísli trénuje jemné motorické dovednosti a koordinaci rukou a očí. Hodiny stimulují porozumění času a odpočítávání. Hodiny umožňují ovlivnění hry zvukem, což trénuje schopnost těch nejmladších logicky uvažovat. Při testech s dětmi byly hodiny a zvon intenzivně využívány v dramatických hrách. Číselná tabule inspirovala hraní si s počítáním. Kreslení a hra se psaním byly hlavní při hraní u tabule. Hry na školu jsou známy tím, že stimulují zájem dětí o učení a připravenost do školy.