NRO2004

Dvojitá věž s přemostěním

Nesmírně neodolatelná s širokou škálou herních aktivit. Zábavné a stupňované výzvy přimějí děti hrát si po dlouhou dobu a vracet se znovu a znovu. Nádherné kokosové lano stoupá vzhůru, jemně se kymácí, jak děti po cestě nahoru nebo dolů vyvažují a přirozeně spolupracují na tom, aby na svažitém laně zůstaly stabilní. Dvě šplhací sítě přidávají svůj zážitek při vstupu do věže. Vysoká věž má navíc na jedné straně lezeckou stěnu s otvory. Lezení na ní je skvělým tréninkem svalů a motorických dovedností, jako je křížová koordinace. To také trénuje cross-modální percepci, která je nezbytná např. pro čtení. Rotující kluzný pohyb na šplhací spirále, kromě zábavy, trénuje motorické dovednosti, které připravují dítě na důležité životní dovednosti, jako je bezpečná orientace v prostoru, například v dopravě. Nádherná stupňovaná herní kombinace.