NAT524

Skaut

Skaut je zábavná hra pro děti školního věku. Díky svému badatelskému vzhledu přitahuje děti zpět, aby si hrály znovu a znovu. Náročné stoupání na skluzavku procvičuje rovnováhu, křížovou koordinaci a propriocepcei dětí. Jakubův žebřík má speciální vlastnost, a to zakroucení třetího schůdku: tímto je nutné změnit polohu nohou, aby bylo možné jít dál. Zvládnutí tohoto proprioceptivního úkonu je možné pouze u dětí určitého věku. Takže je možné využít různých cest nahoru a kolem Skauta pro větší a menší odvážlivce. Trénování motorických dovedností je důležité pro fyzickou sebedůvěru a bezpečnost dětí při pohybu, například na ulici. Smysl pro rovnováhu a prostor je procvičován svištěním dolů po skluzavce a je zásadní pro všechny ostatní fyzické dovednosti.