MSC5427

Město s ocelovou skluzavkou

Skluzavka s tématem města je mnohem víc než jen skluzavka: je to nápaditá horská dráha, která vás vede městem, od chvíle, kdy stojíte na vrcholu schodiště, hlavou nad nejvyšším domem na fasádě, až po opětovné sklouznutí dolů na úroveň země.