KPL1019

Hrací věž s bradly

Lezení a klouzání budou navěky oblíbené u dětí školního věku. Tato kompaktní hrací jednotka nabízí širokou síť pro těžké a velké lezení lezeckou stěnou, také umožňující sezení s kamarády, a bradla a skluzavku pro zábavnou cestu zpět na zem. Na úrovni terénu umožňuje hrazda zavěšení na kolenou nebo jen posedět.