GXY941

Aldebaran

Úžasná motivace ke hře ve skvělém transparentním rámci upoutá starší děti. Jejich zvědavost je odměněna, když začínají zkoumat herní pohyby prvku Aldebaran. Náročné lezení i houpavá jízda pomocí responzivních lan jsou náročné. Trasa může být do nekonečna měněna, takže děti budou chtít překonat předchozí pokusy znovu a znovu. Koncové body, jeden otevřený, usazený, druhý uzavřený přes kolébavou herní skořápku, vyzývají děti k více skrytým nebo otevřeným přestávkám. Viklavé lezecké aktivity na prkvu Aldebaran trénují motorické dovednosti dítěte: hbitost, rovnováhu a koordinaci. Svaly jsou posilovány při lezení a věšení na lanech a chytech. Hustota kostí se vytváří při skoku. Setkávání a spolupráce probíhají v lezeckých spojích a na koncích, podporujících např. střídání se s ostatními a socializaci. Zkroucený tvar Jákobova žebříku je zvláštní výzvou pro koordinaci a logické myšlení. Skořepinové sedáky na obou koncích jsou úžasná houpavá místa setkávání, která podporují sociálně-emocionální dovednosti, jako je střídání se s ostatními a socializace: Životní dovednosti zhuštěné ve hře.