FPW227

Balanční stanice

Balanční stanice trénuje sílu a stabilitu kotníků. Čtyři prvky na stanici mají různé úrovně obtížnosti, které umožňují progresi a jsou výzvou pro každého uživatele. Umístění čtyř stanic kolem kruhu zároveň vybízí k mírné sociální interakci. Stanice je přítomna ve dvou úrovních obtížnosti - jedna stabilní a omezená v rozsahu pohybu, a druhá, která je živější a dynamičtější. Rotace může sloužit k rotační flexibilitě trupu a k udržení rovnováhy a kontroly dolních končetin ve stoji na jedné nebo na dvou nohách. Poloviční koule poskytuje pevnou a stabilní platformu pro trénink síly a flexibility kotníků.