COR10501

Cubite s vnitřní membránou

Cubite s vnitřní membránou je ohromné trojrozměrné lanové prostředí, které znovu a znovu uchvacuje děti. Rozmanitost v lezení zajišťuje hodiny hry. Ocelový rám je sám o sobě cílem, který nabízí místo pro přestávku nebo setkávání. Membrány přidávají rychlou skákavou cestu na vrchol a fungují zároveň jako cíl a místo setkání. Je zde podporována sociální interakce a spolupráce. Skákavé provazy a sítě Cubite přidávají vzrušení: děti mohou při používání sítě pociťovat své vlastní pohyby i pohyby všech svých kamarádů. V této výšce to znamená posouzení rizika a koncentraci. Sítě také procvičují důležité motorické dovednosti, jako je propriocepce, prostorové vnímání a koordinace pohybů. Tyto dovednosti jsou zásadní pro posouzení rizik, například pro bezpečnou navigaci v dopravě.