M978

Femkanthuske Stål

Femkanthusken er en fantastisk oppmuntrende struktur. Ikke bare er det å huske på den en av de mest populære aktiviteten for barn i skolegården, men den er utrolig sosial. Å huske sammen, fem barn i en sirkel, er enormt attraktivt. i tillegg til det morsomme elementet, trener husking viktige fysiske ferdigheter som balanse, koordinasjon og muskelstyrke. Dette inkluderer timing, rytme og sekvensering av bevegelser for å unngå eller møte hverandre i midten. Dette er viktige ferdigheter for mange idretter. Lek på Femkanthusket hjelper også barn med å navigere seg trygt gjennom gatene. Den sosio-emosjonelle effekten av å huske sammen kan ikke overvurderes. De beroligende eller begeistrende huskebevegelsene forårsaker både spenning, latter og avslapning. Femkanthusken er for venner som elsker å leke sammen.