COR71005

Tunellsklie, terreng H= 2.0m

Tunellsklie, terreng er ekstremt attraktiv. Den får barn til å løpe opp bakken og skli ned igjen og igjen. Tunellsklien for terreng kan være hovedattraksjonen på en lekeplass. I tillegg til den enorme spenningen ved å skli, gir sklien også barn støtte til å utvikle viktige motoriske ferdigheter. Barn trener følelsen av rom og balanse. Disse er viktige når de skal manøvrere sikkert i omgivelsene, og unngå fall og ulykker. Å få mot til å skli ned den bratte tunnelen gir en god følelse av prestasjon. Dette er en sosial-emosjonell fordel, som forsterkes ytterligere av samarbeid og ferdigheter som barn trener når de leker sammen. Tunellskliens bredde inviterer til turer med venner. Selve sklien er ekstra lang for å gi en følelse av sikkerhet.