af: Tomas Riegels-Jørgensen, Sales Manager & Business Developer Sustainability, Bureau Veritas

Legepladser med dokumenterede grønnere fordele

6 børn sidder på en klatrestruktur på en legeplads
Stadig flere virksomheder får deres bæredygtighedsinitiativer verificeret af tredjeparter, fordi tredjepartsverificering styrker tilliden og gennemsigtigheden. Find ud af, hvorfor tredjepartsverificering er en god idé, og hvordan det kan hjælpe dig med at træffe velinformerede grønne beslutninger.

tredjepartsverificerede produkter

Det kan være svært at navigere i virksomheders forskellige påstande om klimapåvirkning, og som hjælp benytter virksomhederne sig i stigende grad af tredjepartsverificerede data. Som følge heraf er tredjepartsverificering blevet en integreret del af mange virksomheders afdelinger for bæredygtighed. Og med god grund.

Fra og med regnskabsåret 2024 vil store og børsnoterede virksomheder være omfattet af EU's direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD). EU-lovgivningen kræver, at disse virksomheder regelmæssigt offentliggør oplysninger om sociale og miljømæssige risici og dokumenterer virkningen af deres initiativer.

Tredjepartsverificering er nøglen til at dokumentere denne virkning, da det bidrager til at skabe tillid og gennemsigtighed – både internt i virksomheden og eksternt for kunder, investorer, NGO'er og andre interessenter.

Vi har bedt Tomas Riegels-Jørgensen, Sales Manager & Business Developer Sustainability hos Bureau Veritas, om at give os sin ekspertviden om tredjepartsverificering af grønne initiativer.

Fra profit til planet

For blot få år siden dokumenterede virksomheder normalt kun deres finansielle aktiviteter i årsrapporten. De har brugt mange år på at forstå og analysere virksomhedens pengestrømme og finansielle aktiviteter.

Nu er der også en anden rapport, der skal forstås og fortolkes:

– Virksomhederne skal skabe indblik i deres ESG-forhold, som vedrører virksomhedens miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aktiviteter. Det tager år at forstå og gøre sig fortrolig med de mange termer og sammenhængene mellem dem. Hvordan spiller de forskellige begreber sammen? Hvor går grænserne? Hvordan sammenligner vi bedst vores data? Kravene til dokumentation af indsatser for bæredygtighed er meget stigende, siger Thomas Riegels-Jørgensen.

grønt legepladstårn med Bureau Veritas-logo
"Det tager år at forstå og gøre sig fortrolig med de mange ESG-termer og sammenhængene mellem dem. Hvordan spiller de forskellige begreber sammen? Hvor går grænserne? Hvordan sammenligner vi bedst vores data? Kravene til dokumentation af indsatser for bæredygtighed er meget stigende."

Tomas Riegels-Jørgensen, Sales Manager & Business Developer Sustainability, Bureau Veritas

Bureau Veritas

Hos Bureau Veritas hjælper Tomas Riegels-Jørgensen og hans kolleger virksomheder med at identificere bæredygtighedsdata, indhente data fra leverandører og verificere og certificere deres bæredygtighedsdata.

– Som uafhængig tredjepartsrådgiver bistår og vejleder vi vores kunder, når det gælder deres grønne dagsorden. Vi hjælper dem med at styre i den ønskede retning, men vi har også ambitioner på deres vegne og hjælper dem løbende med at bevæge sig i en mere bæredygtig retning.

Ansvar hele vejen rundt

Når Bureau Veritas verificerer og certificerer virksomhedernes data, bruger de internationale standarder som ISO-standarder, GHG-protokollen og livscyklusanalyse (LCA).

Tomas Riegels-Jørgensen fremhæver KOMPAN som en af de virksomheder, der har beregnet og tredjepartsverificeret udledningen af drivhusgasser for ethvert produkt – hele vejen fra vugge til port:

– Mange virksomheder laver kun beregninger af virksomhedens udledning af drivhusgasser fra vand, el og drift af køretøjer og maskiner, siger Tomas Riegels-Jørgensen og fortsætter:

– KOMPAN inkluderer også de udledninger, der sker via leverandører. De medtager altså hele værdikæden fra vugge til port, hvilket refererer til produktets CO2-påvirkning fra det øjeblik, det produceres, til det øjeblik, det er klar til salg. Det er komplekst og stadig unikt at lave beregninger på et så detaljeret niveau, og det har krævet en meget stor indsats at gøre det.

Vil du vide mere? Download det grønne magasin
"KOMPAN medtager hele værdikæden fra vugge til port, hvilket refererer til produktets CO2-påvirkning fra det øjeblik, det produceres, til det øjeblik, det er klar til salg.Det er komplekst og stadig unikt at lave beregninger på et så detaljeret niveau, og det har krævet en meget stor indsats at gøre det."

Tomas Riegels-Jørgensen, Sales Manager & Business Developer Sustainability, Bureau Veritas

"vugge til vugge"

På sigt har Bureau Veritas til hensigt at motivere KOMPAN til at lave beregninger af hele produktets livscyklus, hvilket i bedste fald kaldes "vugge til vugge". Samtidig mener Tomas Riegels-Jørgensen, at det er klogt af en virksomhed at tage ét skridt ad gangen for at være sikker på, at man har styr på de beregninger, man laver.

– Tredjepartsverificering er en rigtig god idé, hvis man vil opbygge tillid eller minimere risikoen for at blive beskyldt for eksempelvis greenwashing eller brug af forkerte data. Det er en god måde at ruste virksomheden på til fremtiden, fordi bæredygtighedsrapporten på sigt vil få lige så stor betydning som årsrapporten, når investorer, banker, kunder og andre interessenter skal vælge samarbejdspartnere, slutter Tomas Riegels-Jørgensen fra Bureau Veritas.

Test af skadelige kemikalier

En vigtig del af børns udvikling er at undersøge ting – også med munden. Hos KOMPAN er sikkerheden i højsædet, når der udvælges og anvendes materialer til legepladser, hvor især børn bruger legeredskaberne på forskellige måder.

KOMPAN følger EU's kemikalielovgivning, REACH, Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) fra USA og standarden EN 71-3 om sikkerhedskrav til legetøj ved både udvælgelse og test af materialer til vores legepladser. Et eksempel er det genanvendte plastmateriale polypropylen, som gennemgår grundige batchtest på et eksternt akkrediteret laboratorium hos Bureau Veritas.

Ud over laboratorietestene gentester KOMPAN materialer, der modtages fra leverandører, og som allerede er blevet testet, for at sikre, at materialerne ikke indeholder skadelige kemikalier. Der er tale om en såkaldt indgående inspektion, hvor et XRF-spektrometer bruges til at analysere en række af kemikalierne i materialerne.

KOMPAN-produktblad med CO2e-beregninger og Bureau Veritas-verifikation

Til alle KOMPANs produkter medfølger en beregning af produktets CO2-aftryk. Det betyder, at du nemt kan få et fuldstændigt billede af den CO2-udledning, der genereres under fremstillingen af hvert produkt. Her kan du også se andelen af genanvendt materiale. Alle beregninger er tredjepartsverificerede – et bevis på, at beregningerne er sandfærdige.

Ofte stillede spørgsmål om tredjepartsverificering

Hvad betyder tredjepartsverificering?

Tredjepartsverificering er, når vi bruger en ekstern organisation til at gennemgå og bekræfte oplysninger og hensigter for at sikre nøjagtighed.

Hvem er Bureau Veritas?

Bureau Veritas er en virksomhed grundlagt i 1828, som specialiserer sig i test, inspektion og certificering. Det opererer i en række forskellige industrier. Bureau Veritas er til stede i 140 lande gennem et netværk af over 1.500 kontorer, laboratorier og mere end 78.000 medarbejdere.

Nyt online magasin

Design af grønnere legepladser

Velkommen til en dialog om legepladsernes udvikling - et vigtigt aspekt af barndommen, som nu tager en drejning mod ansvarlige materialer og praksisser.

I dette magasin går vi i dybden med disse materialer og undersøger de fordele, de giver legepladsdesign og deres positive indflydelse på det samlede miljømæssige aftryk af disse områder.

Hent vores online magasin
KOMPAN magasinet: Design af grønnere legepladser

Tilmeld dig og udforsk vores nye grønne magasin

Hold dig opdateret med nyheder, inspiration og tilbud direkte i din indbakke.

Udforsk, lær, skab grønnere legepladser

Læs og lær mere om vores tilgang til at arbejde med genbrugsmaterialer i legepladskomponenter.
Nærbillede af legepladsstolpe lavet af genbrugsmaterialer

Legepladsens aftryk

Legepladser, der er en integreret del af børns udvikling, efterlader ofte et betydeligt miljøaftryk fra udvinding af råmaterialer til bortskaffelse. KOMPANs Go Green Director, Dorthe Thorup-Kjærulff, kaster lys over KOMPANs forpligtelse til gennemsigtighed.

Få mere at vide
pige holder en gammel t-shirt op, som hun har fundet på stranden

Fra affald til legeværdi

KOMPAN anerkender, at cirka 80 % af CO2-udledningen stammer fra de anvendte råmaterialer. Virksomheden søger aktivt måder at mindske sit miljøaftryk på. Læs mere om virksomhedens vigtigste initiativer.

Piger leger på en stor klatrestruktur på legepladsen

Sådan kan et reduceret CO2-aftryk se ud

Arkitekt Alexander Sundberg forsikrer, at TexMade™-stolper og plastalternativer, der er udviklet af tekstilaffald og forbrugeraffald, konkurrerer med stål og plast i holdbarhed. Legepladsløsninger kan være lige så farverige, som du ønsker - men med et markant lavere CO2-aftryk.

pige kigger ud af et vindue i et sidepanel på en legepladsstruktur

Grønnere legepladser: Hvor holdbarhed møder sikkerhed

KOMPANs TexMade™-legepladsstolper, der er fremstillet af tekstilaffald, beviser deres holdbarhed i ekstreme tests. Jacob Harder, ingeniør hos KOMPAN, understreger nødvendigheden af at finde alternativer til traditionelle materialer som stål og plastik.

En gruppe børn sidder på en klatrestruktur på legepladsen.

Legepladser med dokumenterede grønnere fordele

At navigere i virksomheders påstande om klimapåvirkning bliver i stigende grad hjulpet på vej af tredjepartsverificerede data. Tomas Riegels-Jørgensen fra Bureau Veritas understreger den stigende efterspørgsel på at forstå ESG-aktiviteter (Environmental, Social, Governance).