Af: Dorthe Thorup-Kjærulff, Go Green Director at KOMPAN

Legepladsens aftryk

Legepladspæle fremstillet af genanvendt affaldsmateriale
Legepladser er en integreret del af bybilleder og lokalsamfund over hele verden. Men i en tid, hvor konsekvenserne af klimaforandringerne stadig bliver mere synlige, er det nødvendigt at overveje, hvordan legepladser påvirker vores planet. Som vores ekspert forklarer i denne artikel, tegner særligt én fase af legepladsens levetid sig for hovedparten af miljøaftrykket.

Mere end bare et sted for børn at lege

En legeplads er mere end blot et sted, hvor børn kan lege, lære og udvikle deres færdigheder. Bag gynger og rutsjebaner gemmer der sig en virkelighed, hvor legepladser har et stort miljøaftryk. Fra det øjeblik, råmaterialerne udvindes, til legeredskaberne skal kasseres, udgør hver fase af legepladsens levetid en potentiel belastning for miljøet.

– Vi ser stadig flere tegn på, at den sædvanlige praksis, hvor vi udvinder nye ressourcer, som vi bruger én gang og derefter kasserer, ikke er ansvarlig, siger Dorthe Thorup-Kjærulff, Go Green Director hos KOMPAN. Dorthe har stået i spidsen for virksomhedens arbejde med at kortlægge klima- og miljøbelastningen fra KOMPANs legepladser.

– Hvis du vil foretage grundlæggende forandringer, er du nødt til at se på hele produktets levetid. Det er ikke nok kun at fokusere på de dele af værdikæden med de bedste resultater. Vi besluttede os fra begyndelsen, at vi på en fuldstændig og gennemsigtig måde ville redegøre for, hvordan vores forretning påvirker klimaet, siger hun.

"Hvis du vil foretage grundlæggende forandringer, er du nødt til at se på hele produktets levetid."

Dorthe Thorup-Kjærulff, Go Green Director hos KOMPAN

Klimaets syndere afsløret

KOMPAN valgte Greenhouse Gas (GHG) protokollen til at kortlægge virksomhedens indflydelse på den globale opvarmning. GHG-protokollen hjælper organisationer med at fokusere deres indsats på de områder, hvor de kan reducere deres CO2-aftryk mest muligt. Protokollen opdeler udledningerne i tre "scopes":

Scope 1 : De direkte udledninger fra kilder, der ejes eller kontrolleres af virksomheden, såsom brændstoffer, der anvendes i virksomhedens biler eller ovne.

Scope 2 : De indirekte udledninger fra produktionen af den energi, der leveres udefra, såsom elektricitet eller varme, som virksomheden køber og bruger.

Scope 3: Alle øvrige indirekte udledninger, der forekommer i virksomhedens værdikæde, herunder både opstrøms og nedstrøms udledninger. Det kan omfatte alt fra produktion af indkøbte materialer til bortskaffelse af affald, ansattes transportaktivitet og brug af solgte produkter og serviceydelser.

En pige hjælper en anden pige med at klatre op på en klatrestruktur på en legeplads.

Konklusion

Efter kortlægningen af alle udledninger stod det klart, hvor klimaaftrykket fra en legeplads stammer fra:

– Omkring 80 procent af vores udledning af drivhusgasser skyldes vores brug af råmaterialer i Scope 3, siger Dorthe Thorup-Kjærulff. Det vil sige, at størstedelen af klimaaftrykket fra en legeplads skyldes udvinding og forarbejdning af nye ressourcer til fremstilling af materialer som stål, aluminium og plast.

Vil du vide mere? Download det grønne magasin
"Størstedelen af klimaaftrykket fra en legeplads skyldes udvinding og forarbejdning af nye ressourcer til fremstilling af materialer som stål, aluminium og plast."

Dorthe Thorup-Kjærulff, Go Green Director hos KOMPAN

Råmaterialer med åbenlyse fordele

Det er med god grund, at nutidens legepladser i så høj grad opføres i stål, aluminium og plast. Disse råmaterialer dominerer i dag legepladser verden over, fordi de har så mange fordele i forhold til de legepladsmaterialer, de har erstattet:

– Før stål og plast gjorde deres indtog, blev legepladser ofte opført i krydsfiner, lakeres, for at kunne holde, forklarer Dorthe Thorup-Kjærulff. Modsat er stål, aluminium og plast ekstremt holdbare og kræver ingen eller kun lidt vedligeholdelse. Materialerne har desuden flere sikkerhedsmæssige fordele på grund af deres styrke og holdbarhed.

Listen af krav til et nyt og grønnere legepladsmateriale er altså meget lang, da både stål, aluminium og plast har mange fordele, når det gælder om at skabe varige legepladsoplevelser. Der er heldigvis håb forude. Innovation af mere ansvarlige designs og materialer er i stigende grad med til at forme fremtidens legepladser.

Innovation af mere ansvarlige designs og materialer er i stigende grad med til at forme fremtidens legepladser.

Langsigtede løsninger

Udfordringen er stor, men KOMPAN har arbejdet hårdt på at udvikle nye materialeløsninger med et lavere CO2-aftryk.

Når man skal bygge en grønnere legeplads, er det ikke nok kun at tænke over, hvilke materialer der skal bruges. Det er også vigtigt at overveje, hvor meget materiale der er behov for, og hvordan det påvirker legepladsens levetid:

– Det siger sig selv, at jo mindre materiale man bruger, jo mindre CO2 udleder man. Men mindre materiale fører også til mere skrøbelige konstruktioner, siger Dorthe Thorup-Kjærulff, og tilføjer, at KOMPAN altid tester alle nye legepladsmaterialer og -løsninger grundigt. Det kan du læse mere om her.

Dorthe peger desuden på en anden vigtig overvejelse ved udviklingen af nye, grønnere materialer. Materialerne skal være lette at skille ad og genanvende, når legepladsen er udtjent:

– Vores genanvendte plast kan nemt separeres og skilles ad, hvilket gør det nemt at sortere, bortskaffe og genanvende, forklarer hun. Hun fremhæver også, at plasten er næsten vedligeholdelsesfri.

dreng i rødt tøj kigger gennem en kikkert på en legeplads

Gennemsigtighed er nøglen

Når du skal vælge en grønnere legepladsløsning, er det vigtigt at kende legeredskabernes klimapåvirkning.

KOMPAN har siden 2021 gjort det muligt at få dokumentation for et standardprodukts fuldstændige CO2-aftryk samt CO2e/kg og andelen af genanvendt materiale i det samlede produkt. Det gør det nemt at sammenligne med andre typer produkter.

Oplysningerne findes i KOMPANs standard produktark, som også indeholder oplysninger om det samlede CO2e-forbrug. Beregningsmetoden er tredjepartsverificeret af Bureau Veritas.

– Gennemsigtighed i form af målbare data er nøglen til at træffe mere ansvarlige valg, og jeg tror på, at det er det, vi i branchen skal basere de fleste af vores beslutninger på i fremtiden, slutter Dorthe Thorup-Kjærulff, Go Green Director hos KOMPAN.

Ofte stillede spørgsmål om CO2-aftryk

Hvad betyder CO2e?

"Carbon dioxide equivalent" eller "CO2e"(CO2e-ækvivalenter) er et udtryk der beskriver forskellige drivhusgasser i en fælles enhed. For enhver mængde og type drivhusgas angiver CO2e den mængde CO2, der ville have den tilsvarende indflydelse på den globale opvarmning.

Hvad betyder enheden CO2e?

CO2e eller kuldioxidækvivalent betyder antallet af ton CO2-udledning med samme globale opvarmningspotentiale som et ton af en anden drivhusgas. Det beregnes ved hjælp af formel A-1 i 40 CFR Part 98.

Hvordan beregnes vores CO2-udledning på produkter?

CO2e-beregningen og -dataene bruger principperne for et CO2-aftryk i henhold til GHG-protokollen (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, vugge til port relateret til alle individuelle komponenter i produktkategorien. Scope 3-udledninger omfatter udledningskilder i opstrøms- og nedstrømsværdikæden. Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder den samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktstadiet, fra råmateriale til fremstilling (A1-A3).

Hvad er GHG-protokollen (Greenhouse Gas)?

GHG-protokollen etablerer omfattende globale standardiserede rammer for at måle og håndtere udledning af drivhusgasser (GHG) fra den private og offentlige sektors aktiviteter, værdikæder og indsatser.

Hvad er udledning af drivhusgasser?

Drivhusgasser indfanger varme (langbølget stråling) i atmosfæren og holder jordens overflade varmere, end den ville være, hvis de ikke var til stede. Disse gasser er den grundlæggende årsag til drivhuseffekten, som skaber global opvarmning og dermed klimaforandringer.

Hvad betyder kg CO2e / kg?

Vi bruger den samlede CO2e for et produkt, dividerer den med produktets samlede vægt, og så har du forholdet mellem vægt og CO2e. Med denne værdi kan du sammenligne produkter af varierende størrelse og volumen.

Nyt online magasin

Design af grønnere legepladser

Velkommen til en dialog om legepladsernes udvikling - et vigtigt aspekt af barndommen, som nu tager en drejning mod ansvarlige materialer og praksisser.

I dette magasin går vi i dybden med disse materialer og undersøger de fordele, de giver legepladsdesign og deres positive indflydelse på det samlede miljømæssige aftryk af disse områder.

Hent vores online magasin

Tilmeld dig og udforsk vores nye grønne magasin

Hold dig opdateret med nyheder, inspiration og tilbud direkte i din indbakke.

Udforsk, lær, skab grønnere legepladser

Læs og lær mere om vores tilgang til at arbejde med genbrugsmaterialer i legepladskomponenter.
Nærbillede af legepladsstolpe lavet af genbrugsmaterialer

Legepladsens aftryk

Legepladser, der er en integreret del af børns udvikling, efterlader ofte et betydeligt miljøaftryk fra udvinding af råmaterialer til bortskaffelse. KOMPANs Go Green Director, Dorthe Thorup-Kjærulff, kaster lys over KOMPANs forpligtelse til gennemsigtighed.

pige holder en gammel t-shirt op, som hun har fundet på stranden

Fra affald til legeværdi

KOMPAN anerkender, at cirka 80 % af CO2-udledningen stammer fra de anvendte råmaterialer. Virksomheden søger aktivt måder at mindske sit miljøaftryk på. Læs mere om virksomhedens vigtigste initiativer.

Piger leger på en stor klatrestruktur på legepladsen

Sådan kan et reduceret CO2-aftryk se ud

Arkitekt Alexander Sundberg forsikrer, at TexMade™-stolper og plastalternativer, der er udviklet af tekstilaffald og forbrugeraffald, konkurrerer med stål og plast i holdbarhed. Legepladsløsninger kan være lige så farverige, som du ønsker - men med et markant lavere CO2-aftryk.

pige kigger ud af et vindue i et sidepanel på en legepladsstruktur

Grønnere legepladser: Hvor holdbarhed møder sikkerhed

KOMPANs TexMade™-legepladsstolper, der er fremstillet af tekstilaffald, beviser deres holdbarhed i ekstreme tests. Jacob Harder, ingeniør hos KOMPAN, understreger nødvendigheden af at finde alternativer til traditionelle materialer som stål og plastik.

En gruppe børn sidder på en klatrestruktur på legepladsen.

Legepladser med dokumenterede grønnere fordele

At navigere i virksomheders påstande om klimapåvirkning bliver i stigende grad hjulpet på vej af tredjepartsverificerede data. Tomas Riegels-Jørgensen fra Bureau Veritas understreger den stigende efterspørgsel på at forstå ESG-aktiviteter (Environmental, Social, Governance).