FSW228

Up & Go

Při zátěžových testech starších osob jsou nejběžněji používanými testy vstání ze sedu a vstání a chůze. Tato konstrukce je konkrétně zaměřena na provedení těchto dvou testů - a na trénování ke zlepšení výsledků v těchto testech. Zábradlí uprostřed a kulaté držadlo v bodě otočení poskytují dodatečnou pojistku a podporu v případě potřeby. Zvednout se ze sedu lze ze sedadla s pomocí jedné ruky, dvou rukou nebo bez podpory. Pro náročnější cvičení lze toto cvičení provést na jedné noze s držením se zábradlí. Test s časovým limitem lze také použít jen jako čisté cvičení. Ze sedu se rozejdete ke sloupu a zpět. Pro zvýšení obtížnosti lze provádět opakovaně a co nejrychleji.