White paper

PLAY FOR ALL - Universele ontwerpen voor inclusieve speeltuinen

two boys playing with inclusive music play panel

Speeltuinen waar mogelijkheden voor iedereen zijn om samen te spelen.

Deze publicatie toont de aanbevelingen van het KOMPAN Play Institute voor universele en inclusieve speeltuinen, gebaseerd op inspirerende cases van universele speeltuinen, ontwerppunten voor universele speeltoestellen en het meest recente onderzoek van het KOMPAN Play Institute naar inclusief spel.

Universeel ontwerp en inclusieve speeltuinen zijn fundamenteel voor het DNA van KOMPAN. Het KOMPAN Play Institute is sinds het begin van de jaren negentig bezig met het testen en ontwikkelen van speelconcepten voor alle kinderen, inclusief kinderen met een handicap. 

Een inclusieve speeltuin geeft alle kinderen plezier en is toegankelijk voor iedereen - met en zonder handicap.

White paper

PLAY FOR ALL - universele ontwerpen voor inclusieve speeltuinen

Download White Paper
Universele speelplekken ontwerppunten

6 ontwerppunten voor inclusieve speeltuinen

  1. Bereikbaar, inclusief route en infrastructuur

  2. Toegang tot relevante activiteiten op grondniveau

  3. Toegang tot relevatie activiteiten op hoogte

  4. Ondersteunen van spannend en uitdagend spel

  5. Ondersteunen van sociale interactie

  6. Variatie in speelactiviteiten