Ontwikkeling en spel van kinderen

Factor ontwikkeling

Spel en groei zijn met elkaar verweven. Spel is een van de zeven emotionele systemen van het menselijk brein en staat op gelijke voet met andere menselijke emotionele instincten zoals geluk, angst of liefde.

De fysieke, sociale, emotionele, cognitieve en creatieve ontwikkeling van kinderen wordt niet alleen door spel ondersteund, maar ook door spel ontwikkeld. Er zijn aanwijzingen dat spel, afgezien van het feit dat het erg leuk is, van fundamenteel belang is voor alle gebieden van de ontwikkeling van het kind. Het KOMPAN Play Institute zoekt voortdurend naar nieuwe speelse manieren om speelwaarde op te bouwen in speeltuinen en om de ontwikkeling van kinderen spelenderwijs te ondersteunen.

Speelplezier en de ontwikkeling van het kind hebben hun wortels in het fysieke spel, in het leuke ruige spel. Maar speelmotivatie en grote speeltuinen bouwen ook voort op pretentieus spel, dramatisch spel, verkennend zandwaterspel en nog veel meer.

Verschillende leeftijdsgroepen hebben specifieke speelvoorkeuren en -behoeften. Het KOMPAN Play Institute herkent leeftijdsgebondenheid in het ontwerp van individuele toestellen en de plaatsing ervan.

Buitenspelen, de sleutel tot meer fysieke activiteit op kleuterscholen

Dit onderzoek toont aan dat de kinderen in een kleuterschool waar ze het grootste deel van hun tijd buiten doorbrengen, in een goed doordachte tuin, 35% meer lichaamsbeweging hebben dan de kinderen in de andere kleuterscholen in het onderzoek.

De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt aan dat alle kinderen en adolescenten gedurende ten minste 60 minuten per dag moeten deelnemen aan matige tot krachtige lichamelijke activiteit. Deze studie had tot doel het niveau van lichamelijke activiteit bij de 3 tot 6-jarigen tijdens hun kleutertijd te onderzoeken.  

Om het niveau van lichamelijke activiteit van kleuters positief te beïnvloeden en te verbeteren, is gratis buitenspelen in goed geplande speelplaatsen van essentieel belang.

Go to white paper

Video: Hoe spelen kinderen helpt om zich te ontwikkelen

Ontwikkeling en spel van kinderen

Energie verbruik van schoolgaande kinderen op een KOMPAN-schoolplein

Het onderzoek van het KOMPAN-Play-Institute toont aan dat de kinderen twee derde van de geadviseerde 150 calorieën, tijdens 30 minuten vrijspel op de speelplaats, verbranden. 

Het Chirurgisch Generaal Rapport over het Fysieke Activiteit en Gezondheid Rapport suggereert dat iedereen 150 calorieën per dag moet verbranden om een gezonde lichaamssamenstelling van bot, spier en vetweefsel te behouden. Deze energiebalans is voor veel kinderen niet goed.

Om deze reden hebben het KOMPAN Play Institute en de Universiteit van Zuid-Denemarken onderzoek gedaan naar het aantal calorieën dat kinderen op school verbranden wanneer ze 30 minuten vrij spel te hebben op KOMPAN speeltoestellen. 

Deze studie toont aan dat kinderen van de derde klas meer dan 150 calorieën verbranden door 30 minuten spelen op de speelplaats.

Speelwaarde - De invloed van speeltoestellen op de speelplaats

Onderzoek van het KOMPAN Play Institute toont aan dat speeltoestellen de ontwikkeling van kleuters positief beïnvloeden.

Belangrijke ontwikkelingsgebieden zoals sociale, cognitieve en taalontwikkeling zijn niet het gebruikelijke aandachtspunt in speeltuinonderzoek. Het KOMPAN Play Institute heeft dan ook onderzocht in welke mate speelstructuren met een grote verscheidenheid aan activiteitenpanelen deze belangrijke ontwikkelingsgebieden beïnvloeden.

Speelpanelen bieden extra speelwaarde en kunnen gebruikt worden om de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen te bevorderen.  

Lees de bevindingen van het KOMPAN Play Institute om meer te weten te komen over waarom en in wat voor soort speeltoestellen u zouden moeten investeren voor uw specifieke gebruikersgroepen.

Onze competenties

Ontwerp van spel

inclusive play reference image

Inclusie in spel