Legal Notice and Disclaimer

De websites van KOMPAN bevatten uitsluitend gegevens voor informatieve doeleinden.

Informatiedoeleinden

Informatie verstrekt "zoals het is"

De informatie op deze site wordt verstrekt "zoals het is" en KOMPAN geeft geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, met inbegrepen maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u het risico dat de informatie onvolledig of onjuist is of niet aan uw behoeften of vereisten voldoet.

Aansprakelijkheid

Noch KOMPAN, noch onze content providers zijn aansprakelijk voor enige schade of letsel voortvloeiend uit uw toegang tot, of onmogelijkheid tot toegang tot, deze site of uit uw vertrouwen op de hierin verstrekte informatie. KOMPAN wijst elke aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele, gevolg-, straf- en speciale of andere schade, gemiste kansen, gederfde winst of enig ander verlies of schade van welke aard dan ook. Deze beperking omvat schade of eventuele virussen die uw computerapparatuur kunnen aantasten.

Links naar andere websites

Deze website bevat links naar andere sites die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door KOMPAN. Wij zijn niet verantwoordelijk voor of hebben geen controle over het privacybeleid van deze sites.Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op informatie die op deze site wordt verzameld. Wij raden u ten zeerste aan de privacyverklaringen te lezen van elke site die u bezoekt en die persoonlijke gegevens verzamelt.

Websites die naar ons verwijzen

KOMPAN onderschrijft geen websites die naar onze KOMPAN-websites linken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze gelinkte sites of voor de controle over de informatie die gebruikers aan deze sites verstrekken.

Wijzigingen

KOMPAN behoudt zich het recht de inhoud van deze site op elk moment en naar eigen oordeel te wijzigen, aan te passen, te vervangen of te verwijderen, of de toegang tot deze site te beperken of de distributie ervan stop te zetten.

Auteursrechten en gebruik van inhoud

De inhoud van deze website is eigendom van KOMPAN en wordt beschermd door het auteursrecht. De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's en producten op deze site zijn beschermd en er mag geen gebruik van worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KOMPAN. U mag de inhoud van deze website echter uitsluitend downloaden voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Wijziging of verdere reproductie van de inhoud is niet toegestaan. De inhoud mag verder niet worden gekopieerd of op andere wijze worden gebruikt.

Gebruik van vragen en opmerkingen

Alle vragen, opmerkingen, suggesties of andere mededelingen, met inbegrip van ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of knowhow die u naar deze site of anderszins naar KOMPAN stuurt, elektronisch of op enige andere wijze, zijn op niet-vertrouwelijke basis en worden eigendom van KOMPAN, die KOMPAN zonder beperking mag gebruiken op welke wijze en voor welke doeleinden dan ook, met inbegrip van de ontwikkeling, productie en/of marketing van goederen of diensten.

Toepasselijke wetgeving

Uw toegang tot en gebruik van deze website en de inhoud ervan worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig de wetten van Denemarke