Inclusie in spel

inclusive play hero image

Gelijkheid in spel

Elk kind is anders. Ze hebben hun eigen persoonlijkheid, hun sterke punten, hun persoonlijkheid. Maar over het algemeen delen ze de drang om te spelen. Volgens onderzoek van het KOMPAN Play Institute delen kinderen, ook kinderen met een handicap, de wens dat speeltuinen spannend zijn, met gevarieerde speelactiviteiten om samen met vriendjes en vriendinnetjes te beleven.

Sinds de oprichting van het KOMPAN Play Institute in de jaren tachtig maken inclusief spel en universeel design deel uit van het KOMPAN DNA. Universeel design verwelkomt alle gebruikers, ongeacht hun mogelijkheden. Het betekent een inclusieve aanpak: alle mensen kunnen niet per se op alles spelen, maar iedereen moet wel op iets kunnen spelen. We noemen het spelen voor iedereen. Gelijkheid in toegang tot en gebruik van speelplaatsen is een fundamentele verantwoordelijkheid van onze gemeenschappen. Het KOMPAN Play Institute is er om ervoor te zorgen dat de juiste, gedocumenteerde oplossingen worden geboden.

De missie van inclusie in spel is om iedereen, ongeacht zijn of haar vaardigheden, te verenigen door middel van spel.

Als u overweegt een inclusieve speelplaats te ontwerpen, bekijk dan deze pagina over het ontwerpen van een inclusieve speelplaats.

Speeltuinen die alle mogelijkheden bieden om samen te spelen, voor iedereen

Deze publicatie toont de aanbevelingen van het KOMPAN Play Institute voor universele en inclusieve speeltuinen, gebaseerd op inspirerende voorbeelden van universele speeltuinen, ontwerppunten voor universele speeltoestellen en het meest recente onderzoek van het KOMPAN Play Institute naar inclusie bij spelen.

Universeel ontwerp en inclusieve speeltuinen zijn fundamenteel voor het DNA van KOMPAN. Het KOMPAN Play Institute is sinds het begin van de jaren negentig bezig met het testen en ontwikkelen van speelconcepten voor alle kinderen, inclusief kinderen met een beperking. 

Een inclusieve speeltuin geeft alle kinderen plezier en is toegankelijk voor iedereen - met en zonder beperking. 

Ga naar de white paper

Speeltoestellen

Inclusie in spel

Ook kinderen met een beperking willen spannende activiteiten met vrienden

Deze studie onderzoekt de mate waarin niet-gespecialiseerde, op de leeftijd afgestemde speeltoestellen en speelplaatsen bruikbaar zijn voor kinderen met een mobiliteits- en leermoeilijkheden, alsook voor kinderen die zich typisch ontwikkelen. Goede inclusieve speeltuinen zijn niet ingewikkelder en nemen meer tijd of ruimte in beslag dan andere speeltuinen. Lees de whitepaper om goed geïnformeerde beslissingen te nemen over wat voor soort speeltuinen echt inclusief en zeer spannend zijn voor al hun gebruikers. Coöperatief spel tussen kinderen met een handicap en kinderen in ontwikkeling is gunstig voor iedereen. Het verbetert de zelfredzaamheid, tolerantie en empathie in beide groepen.

Het doel van KOMPAN is dan ook om speeltuinen meer inclusief te maken, door gebruik te maken van universele speelformules. Simpel gezegd: om kinderen in het spel te verenigen.

inclusive play truly inclusive section

Kinderen met een handicap hebben in minder dan de helft van de situaties toegang tot speeltuinen

Spel tussen kinderen met een handicap en kinderen die zich typisch ontwikkelen, ondersteunt zelfredzaamheid, tolerantie en empathie in beide groepen van gebruikers.

Uit dit onderzoek van het KOMPAN Play Institute blijkt dat 71% van de rolstoelgebruikers hun dichtstbijzijnde speelplaats ontoegankelijk vond. Het geeft verder aan welke activiteiten deze kinderen het liefst doen.

Speeltuinen zijn voor de hand liggende stimulansen om kinderen effectief en op een leuke manier lichamelijk actief te maken.

Maar om dit echt te laten gelden voor kinderen met of zonder beperking, moeten speeltuinen voor beide groepen even toegankelijk en interessant zijn.

Onze competenties

Ontwikkeling en spel van kinderen

Ontwerp van spel

Onderzoek naar inclusieve speelplekken

truly inclusive section

TRULY INCLUSIVE – de beloning van spanning in universele ontwerpen

Play

Inclusive

White Paper