Het Play Institute

Verbeteren van Speeltuin Spelen door Onderzoek

's Werelds beste speeltuinen creëren betekent dat je begrijpt wat kinderen motiveert om te spelen, blijven en terug te willen komen en dat je plaatsen ontwerpt die hun fysiek, sociaal-emotioneel en cognitief-creatief uitdaagt en ontwikkelt
Fysiek
Plezier in beweging: motoriek, spieren, cardio en botdichtheid
Cognitief
plezier in leren: nieuwsgierigheid, begrip van causale verbanden en kennis van de wereld
Sociaal-Emotioneel
Vreugde van het samen zijn: teamwork, tolerantie en saamhorigheidsgevoel
Creatief
Plezier in het creëren: gezamenlijke creatie en experimenteren met materialen

Spelen is fundamenteel menselijk

Spelen is een cruciaal deel van ontwikkeling in de kindertijd, het voorziet opportuniteiten voor kinderen om te leren, groeien en plezier te maken. Door spel kunnen kinderen zich fysiek, emotioneel en cognitief ontwikkelen. Het geeft hun de ruimte om hun creativiteit te ontdekken, hun grenzen op te zoeken en relaties te bouwen met anderen. Spel helpt kinderen ook om hun veerkracht, probleemoplossend denken en zelfvertrouwen uit te bouwen.

children playing with sand and water games at a kindergarten

Speeltuinen gebaseerd op ervaringen van gebruikers

Het KOMPAN Play Institute is KOMPANs team van speelspecialisten, toegewijd aan het ontwikkelen, documenteren en onderzoeken van spelen en speelplaatsen. Het KOMPAN Play Institute maakt deel uit van de ontwikkeling, het onderzoek en de belangen van speeltuinen voor KOMPAN sinds de jaren 80.

De hoofdtaken van het KOMPAN Play Institute zijn:

  • Onderzoek op het gebied van speeltuinen en de ontwikkeling van kinderen

  • Het testen en documenteren van speelontwerpen met kinderen van alle niveaus

  • White papers, publicaties en onderzoek gebaseerd op speeltuin gerelateerde onderwerpen

  • Consultancy en belangenbehartiging op het gebied van speelplaatsen en ruimtelijke ordening

kompan 200527 hjallese 9981

Onze competenties

Inclusie in spel

Ontwikkeling en spel van kinderen

Ontwerp van spel

Innovatie met KOMPAN Play Institute

Spel verandert naarmate tijden en levensstijlen veranderen, maar kinderen blijven constante speeldeskundigen in een wereld in ontwikkeling. Succesvolle speelontwerpen zijn gebaseerd op hun input, gecombineerd met een deskundig inzicht in de voortdurende veranderingen in de ontwikkeling van kinderen. Grondig onderzoek en een respectvolle houding van zorgvuldig luisteren naar en observeren van spelende kinderen zijn de pijlers van KOMPAN's spelinnovatie.

Het Kompan Play Institute volgt en onderzoekt voortdurend de voordelen van spelen en de ontwikkeling van kinderen. Deze inzichten liggen ten grondslag aan de ontwerpen voor spelinnovatie. Het documenteren van de speelwaarde en de voordelen van spelen voor kinderen is een belangrijke expertise van het instituut. Het werkt samen met speciale ontwerpeenheden binnen KOMPAN en test prototypes met kinderen om de effecten van spelen te documenteren. De goedkeuring van kinderen en de specialistische documentatie van de speelwaarde tijdens het ontwerpproces zorgen ervoor dat KOMPAN-toestellen de test van aantrekkelijkheid, retentie en speelwaarde doorstaan.

Webinars over spelen

Een checklist voor een succesvol ontwerp van inclusieve speelplaatsen

Play

Inclusive

Webinar

Unleashing Creativity: Building Unique Playgrounds with KOMPAN Design Studio

saturn playground schools and public parks

10 ontwerp tips voor leeftijdsgebonden speeltuinen voor scholen en publieke parken

8 manieren om natuurlijk spelen in je speeltuin te stimuleren

Sensorisch Spel; Wetenschap achter welzijn van kinderen in speeltuinen

Tweens love playgrounds: 5 nieuwe tips gebaseerd op wetenschaps voor speelplaatsen

Kinderen spelen op een grote speeltoren gemaakt van duurzamere materialen in Olins Park

Milieubewust spelen: Een nieuw ontwerp voor buiten om de CO2-voetafdruk te minimaliseren

White Papers over spelen

White papers

PLAY FOR ALL - Universele ontwerpen voor inclusieve speeltuinen

Ontmoet het KOMPAN Play Institute

jeanette fich jespersen from kompan play institute

Jeanette Fich Jespersen

Suzanne Quinn

maria from kompan play institute

Maria Ross Larsen

Wil je meer speeltuininzichten?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief voor inzichten, nieuws, webinars en meer