White paper

Waarom Cardio belangrijk is

Cardiorespiratoire conditie

Cardiorespiratoire conditie is een meting van het vermogen van een persoon om met grote spiergroepen te werken voor langere perioden. Dit wordt ook wel aërobe conditie genoemd. Onderzoek heeft aangetoond dat aërobe conditie uiterst belangrijk is voor de gezondheid. Het is een van de sterkste voorspellers voor het sterftecijfer en de risicofactor voor verschillende levensstijlziektes zoals hart- en vaatziekten en type 2-diabetes. Tegelijkertijd is cardiorespiratoire fitheid direct gerelateerd aan fysieke prestaties - zowel in termen van het vermogen om dagelijkse taken uit te voeren als in termen van sportieve prestaties.

white paper

Waarom cardio belangrijk is

Download White Paper
4 feiten over cardiorespiratoire conditie

4 feiten over cardiorespiratoire conditie

  1. Verschillende grote studies hebben aangetoond dat er een verband is tussen aerobic fitness capaciteit en sterfte.

  2. Cardiorespiratoire oefeningen worden gezien als een zeer efficiënte manier om medische condities te behandelen.

  3. Aangezien een lage aërobe conditie verband houdt met de ontwikkeling van verscheidene ziekten en het risico van vroegtijdig overlijden, zouden initiatieven die erin slagen de aërobe conditie op bevolkingsniveau te verbeteren, een enorme impact kunnen hebben op de kosten van de openbare gezondheidszorg.

  4. Voor de meeste mensen is lopen of het gebruik van stationary bikes of cross trainers de makkelijkst manier om efficiënt aerobic te sporten. Dit heeft enkel effect als het toestel voldoende weerstand biedt aan de sporter.

Webinars en whitepapers over outdoor fitness

Actief ouder worden

Fitness

White Paper

outdoor fitness site for different users. Strength and street working equipment

Ontwikkelen van outdoor fitness sites voor verschillende type gebruikers

5 tips voor een efficiënte cardio training

10 Voordelen van een Outdoor hometrainer

Activeer de inactieven

Hoe outdoor fitness sites creëren voor senior burgers

Common Mistakes to Avoid When Designing Outdoor Fitness Sites

Outdoor gym with strength training machines at Kypegården

De 7 beste outdoor fitness plekken ter wereld

Inclusieve outdoor fitness

OxygenUptake CrossTrainer 1920

Achterliggende technologie: Hoe werkt de KOMPAN Cross Trainer?

Een luchtfoto van een schoolplein met fitness- en balspelruimte

Nieuwe inzichten in activiteitenruimtes voor tieners

The benefits of exercising outdoors versus indoors

De voordelen van outdoor versus indoor sporten