White paper

Actief ouder worden

De voodelen van actief ouder worden

In de toekomst zal het aantal ouderen in alle moderne samenlevingen toenemen. De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) schat dat er in het jaar 2050 evenveel ouderen als kinderen in de wereld zullen zijn (1).  Niet alleen zullen er meer ouderen zijn, maar ook zal de perceptie van het oud zijn blijven veranderen. Voorheen werd leeftijd gezien als een natuurlijk zwakheidsproces en als een vermindering van de leefstijlmogelijkheden. Hoewel dit in veel opzichten nog steeds geldt, is deze perceptie verschoven naar een hogere chronologische leeftijdsgroep. In de toekomst zullen mensen in de leeftijd van 65-75 jaar dezelfde levenskwaliteit en levensopties verwachten als jongere personen. Ter illustratie van deze verandering in de perceptie wordt deze leeftijdsgroep (65-75 jaar) ""yold"" (jongere) genoemd (2) en het percentage ""yold"" in de welvarende landen is al gestegen van 8% in 2000 tot 11% in 2015. Met betrekking tot outdoorfitness betekent dit dat we meer gebruikers in dit segment kunnen verwachten en dat die gebruikers een hoger activiteitenniveau en een grotere vraag naar op maat gemaakte, effectieve oplossingen zullen hebben.

White paper

Actief ouder worden

Voordelen van actief blijven

6 voordelen van actief blijven

  1. Na onze 50ste verjaardag, verliezen we gemiddeld 1% spiermassa per jaar met gemiddeld hoger verliespercentage vanaf 75 jaar. Toch, dit kan voorkomen worden door regelmatige spiertraining, en onderzoek heeft aangetoond dat zelfs op oudere leeftijd, spiermassa kan toenemen.

  2. Het verhoogde risico om te vallen kan gerelateerd zijn aan afgenomen fysieke activiteit, vele studies tonen dat het risico om te vallen enorm kan afnemen wanneer je sport.

  3. Het is algemeen bekend dat vallen kan voorkomen worden door een mix van balanceer-, mobiliteits, en taakgeoriënteerde oefeningen.

  4. De beste oefeningen om ziektes te wijten aan levenstijl te voorkomen is een combinatie van cardio training, krachttraining en over het algemeen toegenomen fysieke activiteit.

  5. Een belangrijke motivatiefactor voor oudere mensen om te sporten is het sociale aspect rond de activiteit. Samen sporten zorgt ervoor dat ze zich minder alleen voelen.

  6. Een dalend cijfer van vallen onder ouderen is meteen een grote besparing in ongemakken voor de mensen als in geld voor de samenleving.

Webinars en whitepapers over outdoor fitness