NRO602

Musikpanel med trommer

Robinia musikpanel med trommer er en invitation til børn: variationen i trommelyde og den musikalske reaktion på bevægelser tiltrækker børn igen og igen. Trommerne kan spilles alene eller sammen med andre. Der er plads til mange børn som kan samles omkring de forskelligt strukturerede og klingende trommer. Dette inviterer til social interaktion og samvær, når man trommer rytmer og synger med. Det stimulerer også kognition og kreativitet, når børn skaber regler og rytmer sammen eller individuelt. For ældre børn og voksne skaber dette variationer i musik og lydmønstre. Trommen og det at skabe rytmer på trommerne stimulerer barnets evne til at forstå årsag og virkning. Det er vigtigt for udviklingen af både kognitive og kreative evner.