Legepladsdesign

Inkluderende for alle

Kontakt os

WOW: Det flotte og spændende legelandskab tiltrækker børn i alle aldre og på alle niveauer med et stort udvalg af responsive legemuligheder. De afgrænsede legeområder understøtter både vild og stille leg og adfærd for de yngste såvel som større børn og tweens.

STAY: Tre zoner med pauseområder opfordrer til, at man bliver længe. KOMPANs seks universelle designprincipper udvikler legepladser, der inspirerer børn på alle færdighedsniveauer til at lege og til at komme igen: 1. Tilgængelig, inkluderende ruteføring, 2. Adgang til relevante aktiviteter fra jordhøjde, 3. Adgang til relevante legeaktiviteter på hævet niveau, 4. Understøt spændende og udfordrende leg, 5. Understøt socialt samvær, 6. Varierede legeaktiviteter.

DEVELOP: De mange legemuligheder opfylder alle krav til sjov leg, der stimulerer børns fysiske, sociale, følelsesmæssige, kognitive og kreative udvikling. Den fysiske kontakt med legeredskaber og jævnaldrende styrker børns livsfærdigheder, deres forståelse af verden og deres sundhed og lykke gennem leg.

Let’s play

Fysiske evner
Glæden ved bevægelse: motorik, muskler, cardio og knogletæthed
Kognitive evner
Glæde ved at lære: nysgerrighed, forståelse for og viden om verden
Social-emotionelle evner
Glæde ved at være sammen: samarbejde, tolerance og følelse af at høre til
Kreative evner
Glæde ved at skabe: samskabelse og eksperimentering med materialer

Vil du vide mere om designløsninger som denne?

Udfyld dine kontaktoplysninger, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.