Fordeler med naturlekeplasser: Hva er naturlek?

Hva er naturlek?

Naturlek innebærer å leke med og i naturen, ved hjelp av naturlige elementer som planter, trær, vann, jord, sand og stein. Vanligvis foregår denne leken utendørs, der barna kan oppleve vinden, den friske luften, det skiftende været og solens varme. Denne typen lek stimulerer alle sanser gjennom syn, lyder, teksturer, dufter og til og med smaker, samtidig som den utfordrer barnas fysiske bevegelser i uterommet. Naturlig lekeplassutstyr oppmuntrer barn til fri lek utendørs, fremmer et sosialt miljø og utvikler viktige sosiale ferdigheter og samarbeidsevner.

Dr. Suzanne Quinn, leder ved KOMPAN Play Institute, går i dybden med fordelene ved naturlek og essensen av naturlige lekeplasser.

"Naturlekeplasser øker barns fysiske aktivitetsnivå betydelig, og oppmuntrer til mer dynamisk og energisk lek sammenlignet med tradisjonelle lekeplasser"
Se kilder

Hva er en naturlekeplass?

En naturlekeplass integrerer naturen i leken, slik at barna kan samhandle med naturlige elementer og delta i ulike fysiske aktiviteter. Disse lekeplassene fremmer sosial interaksjon og praktisk læring. Viktige kjennetegn er blant annet

 • Variert bevegelse og utfordringer: Utnytter naturmaterialer som trestubber, trehytter og klatrestativer til sanseopplevelser som stimulerer læring og fantasi.

 • Integrerer naturlige elementer: Inkluderer giftfrie planter, trær og strukturer for klatring, husking og balansering.

 • Transparente strukturer: Klatrestativer med tau og åpne konstruksjoner gir barna mulighet til å se omgivelsene og utvide utsikten over landskapet.

Disse lekeplassene står i kontrast til tradisjonelle miljøer ved å gjøre den frie leken til en integrert del av opplevelsen.

Smiling girl at playground rope bridge at Boyd Hill Nature Preserve

Hvorfor er naturlekeplasser viktige?

Hvorfor blir naturlekeplasser stadig mer populære? Naturlekeplasser, som er bygget med elementer som tre, stein og planter, har unike fordeler for barn sammenlignet med tradisjonelle lekeplasser. I denne artikkelen skal vi se nærmere på fordelene med naturlekeplasser og hvordan disse naturinspirerte lekeplassene fremmer barnas utvikling.

 • Naturlekeplasser, som er laget av materialer som tre og kreativt integrert i naturen, gir et sanserikt miljø som fremmer barns fysiske, kognitive og emosjonelle utvikling.

 • Naturlekeplasser gjør det mulig for barn å bevege seg fritt og kreativt rundt i omgivelsene, slik at de kan utforske, løpe, hoppe, klatre, krype, ta på, lukte og mye mer. Disse lekeplassene oppmuntrer til aktiv lek og kreativitet, fremmer bedre kondisjon og hjelper barn med å utvikle ferdigheter som problemløsning gjennom ustrukturert og fantasifull lek.

 • Naturlekeplasser fremmer miljøbevissthet og lærer barna hvor viktig det er å ta vare på naturen, samtidig som de sikrer at lekeplassene er tilgjengelige for barn med alle evner.

A pond with wooden playground and a mountain in the background.

Fordeler med naturlekeplasser

Naturlekeplasser gir en rekke fordeler som overgår den tradisjonelle lekeopplevelsen. Ved å integrere naturlige elementer skaper disse lekeplassene et rikt, sanselig miljø som oppmuntrer til aktiv og fantasifull lek, noe som bidrar til at barna vokser og lærer. Naturinspirerte lekeplasser fremmer kreativitet, åpen lek og gir rom for nye former for lek i et trygt og ustrukturert miljø.

Naturlekeplasser inviterer barn og familier ut i naturen og oppmuntrer til langvarig og aktiv lek, noe som er avgjørende for barns utvikling. Disse lekeplassene har flere viktige fordeler:

 • Miljøbevissthet - gjør barna kjent med det lokale økosystemet.

 • Emosjonell utvikling - gir forståelse for og omsorg for naturen.

 • Kognitiv utvikling - reduserer stress og øker konsentrasjonen.

 • Fysisk utvikling - støtter aktive fysiske bevegelser som ikke er mulig innendørs.

Å designe en naturlekeplass for barns utvikling

Å designe en naturlekeplass krever nøye planlegging av lekeplassen for å prioritere de fordelene slike områder kan gi barn. Ved å integrere naturlige elementer og fokusere på en rekke ulike lekeverdier kan designere skape lekemiljøer som fremmer fysisk, kognitiv og emosjonell vekst. Naturinspirerte lekeapparater gir barn muligheten til å samhandle med naturen, lære om miljøet og utvikle en forståelse for naturen.

Tips for å designe lekeområder i naturen:

1. Skap en innbydende atmosfære: Sørg for at området er trygt, har gode siktlinjer og er interessant og spennende for alle besøkende.

2. Engasjer sansene: Inkluder elementer som kan berøres, luktes og sees.

3. Varierte elementer og strukturer: Oppmuntre til utforskning og kreativitet ved å inkludere varierte naturelementer og lekestrukturer som byr på utfordringer som passer for ulike aldersgrupper og evner.

Viktige fordeler for utviklingen

Fysisk utvikling

Elementer som tømmerstokker, steinblokker og klatrestrukturer oppmuntrer til aktiv lek og forbedrer barnas motorikk, balanse og koordinasjon.

Kognitiv utvikling

Et naturlig lekeområde stimulerer til problemløsning og kreativitet. Funksjoner som sandkasser, områder for vannlek og naturlige løse deler (som pinner og blader) inviterer barna til å utforske, eksperimentere og engasjere seg i fantasifull lek.

Playground Equipment And Consultation in Tampa, Florida

Emosjonell velvære

Å bli eksponert for naturlige omgivelser har vist seg å redusere stress og angst hos barn. Lekeområder med sansehager, stille kroker og naturlige lyder kan ha en beroligende effekt og styrke den emosjonelle evnen til å motstå stress.

nature playground at a preschool in Germany

Bevissthet rundt miljøet

Ved å arbeide med naturlige materialer og levende planter utvikler barna en dypere forståelse for naturen. Dette fremmer en følelse av miljøansvar fra en ung alder.

Viktige designelementer for naturlek

Robinia naturlig hardtrevirke som brukes til lekeplasser

Naturlige materialer

Bruk tre, resirkulert plast og naturlig underlag som flis eller sand for å minimere miljøpåvirkningen og gi autentiske sanseopplevelser.

wooden robinia sensory playgrounds play panels tables and games hero image

Sansestimulering

Inkluder en rekke teksturer, dufter og lyder gjennom elementer som duftende urtehager, vannspeil og raslende blader for å engasjere alle sanser.

Åpne områder

Sørg for at det finnes områder for fri og ustrukturert lek, slik at barna kan løpe, finne på leker og samhandle sosialt i et fleksibelt og dynamisk miljø.

Inkludering og universell utforming

Design med tanke på universell utforming, med ramper, tilgjengelige lekestrukturer og sanserike elementer som passer for barn med alle evner.

Ved å fokusere på disse fordelene og designprinsippene kan naturlekeplasser bli levende, engasjerende områder som støtter barns utvikling og samtidig skaper en dyp tilknytning til naturen. Naturinspirerte lekeplasser fremmer motorisk utvikling, sanseaktiviteter, kreativitet, læring om naturen og oppmuntrer barn til å engasjere seg i det naturlige miljøet gjennom lekeapparater og elementer inspirert av naturen.

Å designe en naturlekeplass krever en omtenksom tilnærming som tar hensyn til alle barnas behov og integrerer miljøet. Ved å velge et sammenhengende tema, for eksempel en eventyrhage eller en lekeplass med dinosaur-tema, kan designerne skape en engasjerende og oppslukende lekeopplevelse.

Materialvalget er også avgjørende, ettersom det påvirker lekeplassens sikkerhet, holdbarhet og vedlikehold.

Wooden Playground Freestanding Equipment

Hvordan: Velge naturlige materialer

Materialvalget på naturlekeplasser gjenspeiler engasjementet for miljø og naturens harmoni. Ved å velge naturlige materialer som tømmer, resirkulerte lekeapparater, steinblokker, tømmerstokker osv. fremfor syntetiske materialer, kan lekeplassdesignere minimere miljøpåvirkningen samtidig som de skaper trygge og holdbare lekeområder. Disse naturelementene er ikke bare estetisk vakre, men gir også barna sanseopplevelser.

Bruken av naturlige materialer som trefiber til underlag på lekeplassen sørger dessuten for sikkerhet og gjør lekeplassen tilgjengelig for barn med funksjonshemninger. Det er denne detaljorientering i materialvalget som gjør at naturlekeplasser skiller seg ut og gir en lekeopplevelse som er både miljøbevisst og inkluderende.

Hvordan: Inkluderer sensoriske elementer

Naturlekeplasser er ikke bare visuelt innbydende, de er også en fest for alle sanser. Med ulike teksturer, former og materialer gir disse lekeplassene en rikdom av sanseopplevelser som er avgjørende for den kognitive utviklingen. Naturlige lekeområder oppmuntrer til kreativitet, sosial interaksjon og fysiske aktiviteter ved å innlemme elementer og teksturer fra naturen, noe som gir muligheter for ustrukturert lek og fremmer inkludering av barn på alle ferdighetsnivåer og evner. Barna deltar i en helhetlig læringsprosess når de tar på, føler på og samhandler med ulike naturobjekter, fra småsteinens glatthet til barkens ruhet, noe som styrker deres sensoriske bevissthet og finmotoriske ferdigheter.

Ved å inkludere sansehager fylt med duftende urter, raslende blader og levende blomster får barna flere lag med sansestimulering, og de inviteres til å lukte, ta på og til og med smake på naturen. Denne multisensoriske tilnærmingen til lek hjelper barna til å knytte dypere forbindelser med omgivelsene, beriker lekeopplevelsene deres og støtter deres generelle utvikling.

Hvordan: Skape åpne rom

En naturlekeplass er ikke komplett uten å inkludere åpne områder. Naturlekeplasser gir barn mulighet til å bevege seg fritt og kreativt rundt i omgivelsene, slik at de kan utforske, løpe, hoppe, klatre, krype, ta på, lukte og mye mer. Disse områdene er avgjørende for å fremme fri og ustrukturert lek, noe som er avgjørende for at barn skal kunne utvikle sin kreativitet og sine sosiale ferdigheter. Åpne områder gir barna frihet til å løpe, finne på leker og engasjere seg med jevnaldrende i et avslappet og ubegrenset område.

Dessuten kan åpne områder på naturlekeplasser forvandles til alt fra en travel by til et fremmedartet landskap ved hjelp av barnas fantasi. Ved å bygge hinderløyper i tre kan lekeplassarkitektene oppmuntre barna til å utvikle seg gjennom utfordrende, men morsomme aktiviteter. Denne fleksibiliteten i lekemulighetene er en av de viktigste fordelene med naturlekeplasser, ettersom den gir barna mulighet til å uttrykke seg fritt og utvikle sine evner innen problemløsning.

Populære lekeapparater for naturlekeplasser

Robinia Parkour 4

NRO854

Robinia Parkour 4

6+ År

62 m2

12 Brukere

Velg naturlig lekeplassutstyr

Når du skal velge lekeapparater og elementer til naturlekeplasser som skal vare lenge og fortsette å fascinere barn, er våre alternativer et godt valg. Våre lekeplasser er kjent for materialer av høy kvalitet og innovativ design, og de er bygget for å forbedre barns fysiske, kognitive, kreative og sosiale/emosjonelle ferdigheter. At vi bruker resirkulerte materialer, viser også vårt engasjement for miljøansvar.

Lekeplassene våre er ikke bare designet for barn, men også for tenåringer og voksne, og vi fremmer fysisk utendørs trening og aktivitet for alle aldersgrupper. Allsidigheten i utstyret vårt, fra de fantasifulle leketårnene GIANTS til inkluderende treningsløsninger for alle funksjonsnivåer, gjør oss til et ledende valg for lokalsamfunn som ønsker å skape engasjerende og varige lekeområder.

De beste naturlige lekeplassvalg for deg

Møt KOMPAN Play Institute

jeanette fich jespersen from kompan play institute

Jeanette Fich Jespersen

Leder av KOMPAN Play Institute Mastergrad i nordisk og angelsaksisk filosofi

Suzanne Quinn

Leder av KOMPAN Play Institute USA Doktorgrad i tidlig barndomslæring

maria from kompan play institute

Maria Ross Larsen

Prosjektleder i KOMPAN Play Institute Mastergrad i bedriftsøkonomi og markedsantropologi

Kilder

 1. "Nature play and natural playgrounds." KOMPAN, https://www.kompan.com/en/int/research/kompan-play-institute/play-resources/nature-play-and-natural-playgrounds

 2. "8 Ways to Encourage Nature Play in Playgrounds." KOMPAN, www.kompan.com/en/int/research/webinars/8-ways-to-encourage-nature-play-in-playgrounds.

 3. University of Tennessee at Knoxville. "Natural playgrounds more beneficial to children, inspire more play, study finds." ScienceDaily. ScienceDaily, 11 October 2012. <www.sciencedaily.com/releases/2012/10/121011135036.htm>.

 4. University of British Columbia. "Spending time in nature promotes early childhood development." ScienceDaily. ScienceDaily, 21 October 2021. <www.sciencedaily.com/releases/2021/10/211021121016.htm>.

 5. Luchs, Annika, and Maren Fikus. "Differently Designed Playgrounds and Preschooler’s Physical Activity Play." Early Child Development and Care, vol. 188, no. 3, 2016, pp. 281–295, https://doi.org/10.1080/03004430.2016.1213726.