Legepladsservice

Inspektion af legepladsens sikkerhed

To piger klatrer på legeredskaber i en park

Hvad er en inspektion af legepladsens sikkerhed?

En legepladsinspektion er en vurdering af legeområder, der udføres af certificerede uvildige legepladsinspektører for at sikre børns sikkerhed og overholdelse af industristandarder.

Inspektion af legepladser giver forældre og omsorgspersoner ro i sindet, fordi de ved, at de legeområder, deres børn færdes på, regelmæssigt evalueres og vedligeholdes efter de højeste standarder for sikkerhed og kvalitet.

Legepladsinspektioner er vigtige forebyggende tiltag, der hjælper med at opretholde den overordnede kvalitet af legepladser og aktivitetsområder. Hvert enkelt stykke udstyr kontrolleres i forhold til en række strenge sikkerhedsstandarder gennem grundige evalueringer udført af certificerede legepladsinspektører, der effektivt reducerer risikoen for ulykker. Disse systematiske vurderinger fungerer som en proaktiv beskyttelse mod potentielle farer og sikrer et sikkert legeområde for alle børn.

Forbedringer af legepladsens sikkerhed

Regelmæssige inspektioner er afgørende for at sikre, at legepladsudstyret er i topform og overholder branchens standarder. Denne præventive tilgang hjælper med at opretholde det højeste sikkerhedsniveau og forebygger potentielle farer.

Regelmæssig sikkerhedskontrol er afgørende, da en undersøgelse ifølge Statens Institute for Folkesundhed (fra 2006) viser, at der sker omkring 15.000 legepladsrelateret ulykker i Danmark årligt.

Gennem en detaljeret undersøgelse af udstyrets tilstand og overholdelse af den gældende lovgivning kan inspektørerne effektivt identificere og håndtere risici og dermed forbedre sikkerheden og den samlede oplevelse for alle børn.

Book din legepladsinspektion

Hændelser på legepladser efter risikotype

Regelmæssig sikkerhedsinspektion og udbedring af skader understøtter en stræben mod høj kvalitet - og sørger for sikre legepladser, så de fortsat kan berige lokalsamfund og fremme børns udvikling. I nedenstående tabel kan du se de mest almindelige legepladsrelaterede skader efter risiko: Fald: 44 % Udstyrsrelaterede: 23 % Tilfældigt: 8 %. Kollision: 7 %. Indespærring: 7 % Andet: 11 %

O'Brien, C. W. (2009). Injuries and Investigated Deaths Associated with Playground Equipment, 2001-2008 (Vol. 280, s. 24). Bethesda, MD. doi:10.1111/febs.12425

En dreng og en pige morer sig på snurrende legeredskaber

Overholdelse af sikkerhedsstandarder

Anbefalinger til sikkerhed på legepladsen omfatter følgende:

  • Gennemgang af redskaber: Undersøg alle legepladsens elementer grundigt i forhold til gældende sikkerhedskrav.

  • Vedligehold og reparation: Identificere og planlægge nødvendig vedligeholdelse og reparation for at opretholde den sikkerhedsmæssige kvalitet.

  • Standarder for tilgængelighed: Vurder, om legepladsen er tilgængelig for børn uanset funktionsniveau. Få mere at vide om inkluderende legepladsdesign her.

  • Inspektionsrapportering: Før detaljerede inspektionsrapporter for at kunne overholde kravene og lette fremtidige inspektioner.

  • Følg de gældende sikkerhedsstandarder: Sørg for at overholde aktuelle sikkerhedsstandarder fra bygningsreglementet og den europæiske standard EN1176. Regelmæssige inspektioner forebygger potentielle farer. Overholdelse af standarder er ikke en fast størrelse men udvikler sig i takt med opdateringer af sikkerhedsstandarder og -protokoller.

Inspektionstyper og -hyppighed

Legepladsinspektioner rummer flere forskellige analyser, lige fra daglige visuelle kontroller til detaljerede årlige tilsyn. Den årlige hovedinspektion, driftsinspektioner og vedligehold af legepladser bør planlægges systematisk for at mindske risici og sikre vedvarende legepladssikkerhed. Hvert lag spiller en afgørende rolle: Daglige inspektioner tager sig af øjeblikkelige problemstillinger, mens dybdegående årlige vurderinger dykker ned i strukturel kvalitet og langsigtet holdbarhed.

Grundige driftsinspektioner bør finde sted mindst en gang i kvartalet med fokus på slitage, der kan påvirke legepladsens stabilitet. Mere omfattende, årlige inspektioner udføres af certificerede fagfolk, som undersøger alle aspekter af legepladsens tilstand med udgangspunkt i sikkerhedsstandardernes strenge krav til præcision.

Læs mere om serviceaftaler, hovedinspektioner og vedlighold her.

Legepladsinspektører udfører et sikkerhedstjek på en legeplads

Rutinemæssig tjekliste for sikkerhed på legepladsen

Rutinemæssige kontroller af sikkerheden er vigtige for at identificere umiddelbare farer, der kan påvirke børns sikkerhed. Disse kontroller bør udføres hyppigt for at mindske nye risici. Vi har samlet de syv vigtigste rutinemæssige sikkerhedskontroller i nedenstående:

Gennemfør en visuel inspektion
Undersøg legepladsen for sikkerhedsrisici som glasskår eller giftige genstande.
Udfør en inspektion af underlaget
Sørg for, at faldunderlaget er godt vedligeholdt og tilstrækkeligt polstret til at forebygge skader.
Undersøg legepladsudstyret
Undersøg alle legeredskaber for tegn på slitage, hærværk eller skader.
Inspicer alt udstyr
Kontrollér, at alle bolte, skruer og stik er tætte, og at der ikke er korrosion.
Test udstyrets stabilitet
Anvend forsigtige tryk på gynger, rutsjebaner og andre konstruktioner for at teste deres stabilitet.
Se efter huller eller fremspring, der kan fange børnenes tøj eller lemmer.
Kontrollér, at der ikke er huller eller fremspring, hvor børns tøj eller lemmer kan komme i klemme.
Gennemgå muligheder for opsyn
Sørg for, at omsorgspersoner har frit udsyn, så de effektivt kan holde øje med børn, der leger.

Omfattende årlige legepladsinspektion

Det er vigtigt at sikre legepladsens sikkerhed med årlige hovedinspektioner som kritiske kontrolpunkter. Du kan kontakte din lokale legepladsekspert, hvis du har brug for hjælp til at gennemføre en årlig hovedinspektion.

Kontakt din lokale legepladsekspert
Evaluering af evt. eksisterende dokumentation
Undersøg tidligere inspektions og vedligeholdsrapporter for eventuelle udestående problemer.
Undersøg udstyret grundigt
Udfør en detaljeret kontrol af alle legeredskaber for at sikre, at de er strukturelt forsvarlige og overholder sikkerhedsstandarderne.
Vurder underlaget
Undersøg de stødabsorberende underlags tilstand og sikkerhedsmæssige standard i henhold til gældende retningslinjer.
Kontrol af tilgængelighed
Kontroller, at legepladsen overholder alle nødvendige standarder for inklusion og tilgængelighed.
Identificer risici
Undersøg og dokumenter regelmæssigt potentielle sikkerhedsrisici.
Udarbejd en handlingsplan
Udarbejd en omfattende strategi for at løse identificerede problemstillinger og forbedre den generelle sikkerhed.

Fordele ved at bruge professionelle, certificerede legepladsinspektører

Sikkerheden på legepladsen er afgørende, og en vigtig del af dette er at opdage de mest almindelige faldgruber. Det kan være alt fra fremspringende bolte og ustabile fundamenter til slidt udstyr og dårligt underlag. Sådanne problemer kan føre til fastklemning, fald eller andre alvorlige skader.

Ved at anvende professionelle legepladsinspektioner kan man i høj grad forbedre både sikkerheden og levetiden for legepladserne. Legepladsinspektører bruger deres specialiserede viden til at opfylde gældende sikkerhedsstandarder og spotte potentielle risici tidligt. Deres indsigt hjælper også med at give retningslinjer for den løbende vedligeholdelse, som kan forlænge legepladsudstyret og underlagets levetid og holde de sikkerhedsmæssige tiltag opdateret med nye legemetoder og udstyr.

Slitage på udstyr

Med tiden nedbrydes legepladsudstyrets komponenter uundgåeligt på grund af udsættelse for miljøforhold og gentagen brug. Denne nedbrydning påvirker udstyrets strukturelle integritet og sikkerhed.

Materialer, belægninger og fastgørelseselementer lider under træthed og forringes under overfladen på måder, der ikke altid er synlige. Proaktive vedligeholdelsesplaner baseret på regelmæssige inspektioner kan udpege problematiske områder. Ved at prioritere disse områder til reparation eller udskiftning minimerer man risici og forlænger legepladsaktivernes brugbare levetid.

Bekymringer om overfladesikkerhed

Overfladens integritet er en kritisk faktor for legepladsens sikkerhed og har direkte indflydelse på faldsikringens ydeevne. Nedbrydning på grund af vejrlig og fysisk slid kan kompromittere effektiviteten af disse sikkerhedsoverflader, hvilket kræver omhyggelig overvågning.

Overflader omkring legepladsudstyr skal overholde strenge sikkerhedsstandarder som dem, der er fastlagt i ASTM F1292 Standard for Impact Attenuation eller EN1177-standarderne for sikkerhedsbelægninger. Med tiden kan selv overflader af højeste kvalitet blive nedbrudt og udsætte børn for større risiko for skader. Omfattende inspektioner vurderer den aktuelle tilstand af legepladsunderlag og sammenligner den med disse benchmarks for at sikre løbende overholdelse.

Anbefalinger fra eksperter

Det er vigtigt at foretage regelmæssige inspektioner for at forebygge uforudsete risici på legepladsen. Denne disciplinerede, fremadrettede strategi sikrer en ubarmhjertig forfølgelse af legeområdets integritet, hvilket giver en eksemplarisk standard for sikkerhed og brugertillid.

Streng overholdelse af lokale sikkerhedsstandarder er ikke til forhandling, når det gælder legepladssikkerhed.

Faktisk er det altafgørende at vælge certificerede fagfolk, som er dygtige til at identificere både åbenlyse og latente farer (som det utrænede øje ofte ikke kan genkende).

Effektiv risikostyring omfatter også omfattende dokumentation af inspektionsresultater, som er nødvendige for at bekræfte overholdelse af reglerne og informere om løbende vedligeholdelsesbestræbelser og dermed styrke en legeplads' driftstid.

Regelmæssig vedligeholdelse og modernisering

Regelmæssig vedligeholdelse er nøglen til at sikre en lang levetid for legepladsens komponenter.

Med tiden er slitage på udstyret uundgåeligt, hvilket resulterer i et behov for periodisk kontrol, renovering og eventuel eftermontering for at opretholde sikkerhedsstandarder og legepladsens æstetiske appel. Læs mere om legepladsreservedele her.

Desuden er opgraderinger og moderniseringer vigtige for at tilpasse sig nye sikkerhedsretningslinjer. Det kan omfatte integration af avancerede materialer, der giver øget holdbarhed og bedre overensstemmelse med gældende sikkerhedsparametre.

Regelmæssige inspektioner er derfor uundværlige. De sikrer, at udstyret forbliver i den bedste stand, og at vi ikke går på kompromis med vores engagement i børns sikkerhed.

Hvordan sørger jeg for, at min legeplads er sikker?

Det er vigtigt at sørge for sikkerheden på din legeplads. Ved at følge nogle få vigtige retningslinjer kan du skabe et sikkert miljø, hvor børn kan lege og udforske.

Først og fremmest er det vigtigt at vælge legeredskaber, der lever op til gældende sikkerhedsstandarder og -retningslinjer. Se efter udstyr, der er certificeret af anerkendte organisationer som tyske TÜV, International Play Equipment Manufacturers Association (IPEMA) og som følger de europæiske standarder DS/EN 1176 og DS/EN 1177, der sikrer, at det er blevet testet for sikkerhed og holdbarhed.

Regelmæssig vedligeholdelse er afgørende for at holde din legeplads sikker. Gennemfør en hovedinspektion mindst en gang om året eller endnu oftere for at se, om der er tegn på slitage, f.eks. løse bolte eller revnede underlag. Eventuelle problemer bør straks tages op og repareres for at forhindre ulykker.

Ud over vedligeholdelse er det vigtigt at sørge for et blødt og stødabsorberende underlag under legeredskaberne. Materialer som gummibarkflis, træfibre eller kunstgræs kan hjælpe med at dæmpe fald og reducere risikoen for alvorlige skader.

Desuden kan installation af passende sikkerhedsfunktioner, f.eks. rækværk, håndlister og afskærmninger, hjælpe med at forhindre fald og sikre den generelle sikkerhed på legepladsen.

Det er også vigtigt at skabe klare regler og retningslinjer for brug af legepladsen. Oplys børn og voksne om, hvordan man leger sikkert, herunder begreber som at dele udstyr, skiftes og tage hensyn til andre.

Husk, at sikkerheden på din legeplads er et fælles ansvar. Ved at tage disse forholdsregler kan du skabe et behageligt og sikkert legeområde, hvor børn kan gå på utallige eventyr og samtidig minimere risikoen for skader.

Leder du efter en legepladsinspektør?

KOMPAN byder på alle former for vedligehold og inspektioner af legepladser. Vores eksperter er klar til at rådgive dig om dine muligheder for service. Udfyld dine oplysninger, så vender vi tilbage til dig så hurtigt som muligt.