More Play Puljen

Realiser jeres drøm om at skabe en lege- og aktivitetsplads

Søg støtte
Puljens fokusområder

More Play Puljen støtter udeområder der fremmer sundhed, trivsel og fællesskab

Realiser jeres drøm om at skabe en lege- og aktivitetsplads, der fremmer sundhed, trivsel og fællesskab. Chris MacDonald og Just Human opfordrer sammen med KOMPAN alle foreninger, organisationer, skoler, institutioner, kommuner m.m. om at drømme stort og søge puljens midler.

Puljen er oprettet af KOMPAN i samarbejde med nonprofitorganisationen Just Human, stiftet af Chris MacDonald. Puljen har til formål at støtte etableringen af lege- og aktivitetspladser, hvor børn og voksne kan mødes og være sammen, mens de er aktive.

Puljen åbner igen op for ansøgninger i februar 2024.

JERSLEV 1-31
"Leg er naturens måde til at sikre, at hjernen får opfyldt to vigtige behov: Bevægelse og gode sociale relationer. Leg er sjovt, men det er altså på den måde også serious business."

Chris MacDonald, Humanfysiolog & Stifter af Just Human

Sådan søger I fra More Play Puljen

  • Hent og udfyld ansøgningsskemaet på knappen herunder.

  • Vedhæft evt. tegninger, billeder, detaljeret budget eller andet dokument med yderligere oplysninger (ikke et krav)

  • Få inspiration og ideer på KOMPANs hjemmeside. (Inspiration: Legepladsudstyr, Sport- & Fitnessudstyr, Inspiration, m.m.)

Har du spørgsmål til More Play Puljen eller ansøgningsprocessen, er du velkommen til at kontakte More Play Puljen her.

Puljen åbner igen op for ansøgninger i februar 2024.

More Play Puljens fokusområder

I vurderingen af ansøgningerne lægges der vægt på, hvorvidt projektet fremmer sundhed og trivsel gennem ét eller flere af nedenstående temaer, og om projektets tidshorisont og budget er realistisk.
billede af børn der snurre på Jerslev Multipark

Leg og bevægelse

Leg og bevægelse styrker og udvikler sociale og fysiske færdigheder for både børn og voksne. More Play Puljen støtter og bidrager til udviklingen af uderum, der skaber rum til leg, bevægelse og udendørs fitness.

Fællesskaber

Lege- og aktivitetspladser har potentiale til at blive sociale mødesteder i lokalsamfund. More Play Puljen støtter projekter, som skaber gode rammer for fællesskaber for børn, unge og deres rollemodeller.

Inklusion

Leg og bevægelse skal være tilgængeligt for alle, uanset alder og færdigheder. Derfor støtter More Play Puljen projekter med let tilgængelige uderum, der er inkluderende og handicapvenlige.

Bevægelse i udskolingen

Børn og unges aktivitetsvaner har ændret sig gennem tiden, men skolegården har ikke. More Play Puljen støtter projekter, der har til formål at fremme bevægelse i alle skolens trin, men særlig for udskolingen.

Bæredygtighed

Bæredygtighed optager Just Human og KOMPAN. Vi bekymrer os om planetens trivsel og anerkender, at ingen kan trives på en syg planet. Derfor ønsker More Play Puljen at støtte projekter, der bidrager med et miljømæssigt ansvar.

Realiser jeres drøm

Om Chris MacDonald & Just Human

Chris MacDonald er født i 1973 i Minnesota, USA, og voksede op i Seattle. Han er uddannet cand.scient. i human fysiologi ved Københavns Universitet og er i dag en af Danmarks mest populære foredragsholdere.

I 2015 stiftede han NGO’en Just Human, som arbejder på at øge trivsel for unge og deres rollemodeller.

Just Humans direktør Ida Enghave fortæller: “De seneste mange år er det gået den forkerte vej for unges trivsel. Et stigende antal unge sover ikke tilstrækkeligt, bevæger sig ikke nok, føler sig ensomme, stressede og pressede". Det har konsekvenser for deres mentale, sociale og fysiske trivsel. Den udvikling arbejder Just Human for at vende igennem initiativer og trivselsindsatser på individ- såvel som på samfundsniveau.

Læs mere om Just Human

Ofte stillede spørgsmål

Hvad har puljen til formål?

More Play Puljen har til formål at støtte etableringen af lege -og aktivitetspladser der taler ind til vores fokusområder.

Hvornår kan jeg forvente at få svar på min ansøgning?

Du modtager en bekræftelse når vi har modtaget din ansøgning. Du kan forvente at få svar på din ansøgning en måned efter ansøgningsfristen.

Hvem støtter More Play Puljen?

Alle der har drømme eller planer om at realisere et aktivitetsområde eller legeplads kan søge støtte fra More Play Puljen, uanset om du er en forening, organisation, institution, kommune, skole m.m.

Vi støtter aktuelle eller planlagte projekter

Vi støtter ikke projekter der allerede er igangsat eller etableret inden ansøger har fået svar.

Hvilke økonomiske krav er der?

Puljen støtter projekter med op til 50 %. Derfor er det krav at der er medtaget en en andenfinansiering (uagtet om det er egene eller eksterne midler). Derudover skal projektets tidshorisont og budget er realistisk.

Hvor meget kan jeg søge?

Man kan søge helt op til 500.000 kr fra puljen. Der lægges, i vurderingen, vægt på at ansøgningerne præsenterer et realistisk bud på budgettet og tidshorisont.

Har du spørgsmål til More Play Puljen?

Udfyld dine kontaktoplysninger, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

mood FSW208 FSW217 FSW218 exercise happy boy
mood JERSLEV 1-33