Velkommen til Inclusive Talks

Vi udforsker legens afgørende rolle i børns udvikling gennem en række videopodcasts.

Vær med, når vi udforsker neurodiversitetens verden og den fantastiske indvirkning, som sensorisk integration og leg har på børns vækst.

Jeanette Fich Jespersen og Anita Bundy ...

... taler om leg og legelyst hos børn med fokus på dem med neurodiversitet. De understreger den sensoriske integrations rolle i udviklingen og fordelene ved leg, såsom socialisering og selverkendelse.

De fremhæver de udfordringer, som børn med neurodiversitet står over for i legen, f.eks. at forstå sociale signaler og deltage i vilde lege.

De diskuterer, hvordan bevægelse og sanseoplevelser understøtter kropsbevidsthed og kognitiv vækst.

Vigtigheden af inkluderende legemiljøer, der balancerer mellem rolige og aktive områder, understreges. Misforståelser om neurodiverse børns ophidselsesniveauer under leg og behovet for selvreguleringsstrategier tages også op.

Inkluderende signaler og rum for børn med autisme fremhæves, og der konkluderes med behovet for legemuligheder for alle børn.