Actieve levensstijl

De wereld om ons heen verandert. We bewegen minder en de zorgkosten schieten omhoog

Het toenemende zittende karakter van ons dagelijks leven resulteert in samenlevingen met alarmerend lage beweegniveaus. Globaal zijn ruim 25% van alle volwassenen en meer dan 80% van de jeugd onvoldoende actief om zelfs maar te voldoen aan de minimale bewegingsrichtlijnen. De prijs die we hiervoor betalen, zowel als samenleving als individueel, is zeer hoog. Het is niet de vraag OF er ingegrepen moet worden - maar HOE.

Health Facts

  • FYSIEKE INACTIVITEIT: Is een van de grootste risicofactoren voor wereldwijde sterfte.

  • OBESITAS EN OVERGEWICHT: 39% van de wereldbevolking is ofwel te zwaar of heeft obesitas; tegen 2050 zal dit 50% zijn.

  • KOSTEN VAN OBESITAS: zijn gelijkwaardig aan die van oorlogsvoering of de gevolgen van roken.

  • VERGRIJZING: 12% van de wereldbevolking is 60 jaar of ouder; tegen 2050 zal dit 22% zijn.

  • VERSTEDELIJKING: 12% van de wereldbevolking is 60 jaar of ouder; tegen 2050 zal dit 22% zijn.

Actieve levensstijl

Kijk eens wat een outdoor fitnessruimte heeft gedaan voor StuyTown

Onze focusgebieden

Outdoor fitness for all ages

Innovatieve Fitness oplossingen