PCM51221

Graafmachine

De Graafmachine heeft een geweldige aantrekkingskracht op jongere kinderen door de mogelijheid voor toneelstukjes en fysieke spel te bieden. De grote diversiteit aan manipulatieve speelelementen, zowel op hoogte als op grondniveau, ondersteunen dramatische spelscenario's. We weten uit de studies van het KOMPAN Play Institute, dat manipulatieve speelelementen het spelretentievermogen verhogen, evenals het dramatische spel bij zeer jonge kinderen. Dit ondersteunt de taalvaardigheid en de communicatie en helpt kinderen de wereld te begrijpen. En niet in de laatste plaats om begrepen te worden door de omgeving. Uitgebreide klim-, kruip- en glijelementen trekken enorm aan en zorgen voor fysieke activiteit die belangrijke motorische vaardigheden en belangrijke spiergroepen traint. Meerdere gevarieerde klimelementen en kruip-door-gaten naar onder het platform voor voldoende aanmoediging om te klimmen en te klauteren. Dit traint kruiscoördinatie wat zelfvertrouwen in het lichaam opbouwt en uiteindelijk de transmodale waarneming stimuleert wat bijdraagt aan de ondersteuning van bijvoorbeeld leesvaardigheid. Dramatisch spel is het favoriete speltype voor jongere kinderen. Naast het opbouwen van begrip voor de wereld, traint dramatisch spel ook de taal- en communicatievaardigheden intensief. In het geval van de Graafmachine worden de thema's bouwen, constructie, rijden en graven in het spel gebracht.