GXY949

Galaxy - Aquila II

Dit combinatietoestel heeft grote klimnetten en allerlei zwierende en verende speelelementen, zoals een klimdriehoek, speelschelpen en een klimladder. Kinderen vinden de Aquila II niet alleen een geweldig toestel om op te spelen, maar ook om gezellig met elkaar te chillen. Het toestel is geschikt voor kinderen uit een brede leeftijdscategorie en iedereen kan meespelen: het inclusieve speeltoestel heeft schuine netten waar ze op kunnen zitten, staan en liggen. Al dat zwieren en veren is bijzonder aantrekkelijk voor kinderen. Hierdoor krijgen ze zin om te spelen en blijven ze bovendien langer doorspelen. En het zijn uitstekende activiteiten voor de ontwikkeling van evenwichtsgevoel, proprioceptie en ruimtebesef. Alle klimnetten zijn met elkaar verbonden, waardoor kinderen elkaar klimbewegingen voelen. Het combinatietoestel heeft allerlei zitjes, die heerlijk veren en heen en weer zwieren. Deze creëren leuke ontmoetingsplekken, waar kleinere en grotere groepjes tieners gezellig met elkaar kunnen chillen. Dit stimuleert de ontwikkeling van hun sociaal-emotionele vaardigheden en draagt bij aan hun gevoel erbij te horen.