PCE1001

Sjöfararen

Sjöfararen har en mycket tilltalande design med runda former och starka färger. Här kan små barn leka länge och de ålderanpassade aktiviteterna uppmuntrar de att komma tillbaka. Sjöfararen har tre nivåer av lek och på marknivå finns sandtrattarna som stimulerar barnens förståelse för objekt och logiska tänkande. Panelerna har bl.a. blommor som går att förflytta från både insida och utsida. Detta tränar barnens finmotorik, logiska tänkande och förmåga att turas om. Att rutscha ner från Sjöfararen är både roligt och utvecklar sinne för balans och rum.