COR15132

Akrobatens Lina

Att balansera på Akrobatens Lina är en rolig och motiverande balansutmaning som barn vill prova om och om igen. När barnen balanserar på linan svarar repet på rörelserna, vilket kräver stor koncentration i varje steg. Aktiviteten tränar balanssinnet som både främjar säkerheten i de egna rörelserna och kognitiva egenskaper. Till exempel är bra balans fundamentalt för förmågan att sitta still och koncentrera sig. När barnen passerar varandra på linan tränas också också sociala färdigheter som förmågan att turas om, samarbeta och visa hänsyn.