Gröna nyheter

Skapa värde med marint avfall

fiskenät nära inpå

Dumpade fiskenät är den största plastförorenaren i havet

Mer än 640 000 ton fiskeutrustning dumpas och lämnas kvar i havet varje år, vilket motsvarar vikten av 55 000 dubbeldäckade bussar. År 2050 beräknas havsplasten väga mer än all fisk i havet. Fiskeredskapen kallas "spökredskap" och står för 10 % av den totala plastföroreningen i havet.

Ett oönskat material skapar värde

Vid ett enda uppstädningsuppdrag i Östersjön under 2015, som leddes av Världsnaturfonden, samlade man in 268 ton fiskenät. Enbart i hamnen i Wellfleet, Massachusetts, har man sedan 2008 samlat in 166 000 kilogram gamla fiskeredskap med pantmärken.

Fiskenät är främst tillverkade av olika typer av plast. Moderna återvinningsmetoder gör att de stora mängderna insamlade fiskenät kan återvinnas på olika sätt, bland annat till nylongarn för modeindustrin.

Bild: Fiskenätsberg som väntar på att återanvändas på Plastix. 

Vi gör lekplatser av marint avfall

KOMPAN kan nu leverera fullt cirkulära lekplatser, med hållbara material så som återvunnet marint avfall.

Dessa paneler är tillverkade till 75 % av post-consumer-återvunnet marint avfall.

Våra GreenLine-paneler är av 100% post-consumer-återvunnet marint avfall.

lekplatsgolv av marint avfall

Golven på våra främsta produktlinjer består till 75% av återvunnet marint avfall.